Is er een vergoeding voor beschikbaarheidsdiensten?

Ja, als er sprake is van consignatie dan heeft de werknemer recht op een toeslag. Deze toeslag is van maandag tot en met vrijdag € 0,70 bruto per uur en van vrijdag 18.00 tot maandag 06.00 uur € 1,15 bruto per uur.

Is er een reiskostenvergoeding?

Ja, in artikel 24 van de cao is bepaald dat de werknemer recht heeft op een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Daarnaast kan er ook recht bestaan op vergoeding van de reisuren. De regels hiervoor zijn in artikel 25 van de cao opgenomen.

Wanneer is er sprake van een verplichte opleiding?

Als de werknemer op initiatief van de werkgever of met schriftelijke toestemming van de werkgever een bedrijf- of bedrijfstakvakopleiding volgt. De kosten van een verplichte opleiding worden door de werkgever betaald.

Bestaat er recht op verlof bij bijzondere omstandigheden?

Ja, de werknemer heeft in een aantal gevallen recht op betaald verlof. Bijvoorbeeld bij een huwelijk, overlijden of verhuizing. De werknemer heeft alleen recht op dit verlof als hij binnen de arbeidstijd niet aanwezig kan zijn door de situatie.

Is er een toeslag voor het werken in ploegendiensten?

Ja, als de werknemer in een ploegendienst werkt, ontvangt hij een toeslag. Bij een 2-ploegendienst is de toeslag 15% en bij een 3-ploegendienst is de toeslag 20%. De toeslag wordt betaald over alle in de ploegendienst ingeroosterde uren.

Kunnen atv-dagen worden meegenomen naar het nieuwe jaar?

Ja, dat kan. Aan het einde van ieder jaar wordt het aantal atv-dagen berekend. Als er nog atv-dagen over zijn, worden deze aan het saldo van het nieuwe jaar toegevoegd. Als er te veel atv-dagen zijn opgenomen dan wordt dit verrekend met de atv-dagen voor het nieuwe jaar.

Wanneer is er sprake van onwerkbaar weer?

In artikel 5 lid 7 van de cao zijn regels opgenomen wanneer er sprake is van onwerkbaar weer. Dit kan het geval zijn bij: – vorst/ijzel/sneeuw, in de periode van 1 november tot en met 31 maart – overvloedige regenval of storm, in de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Functies

De functies met bijbehorende loongroepen zijn vastgelegd in artikel 10 van de cao Orsima. De werkgever stelt de werknemer aan in een van de functies genoemd in bijlage II. In geval van verschil van mening over de functie-indeling is bijlage IV (Regeling functie-indeling) van toepassing.   Beroepscompetentieprofielen (bcp’s) Voor de meeste functies binnen de Industriële Dienstverlening is… Lees verder >

Bijlage III

Loongebouw cao Orsima per 1 januari 2024 (2% verhoging)

Volwassen 21 jaar en ouder Loongroep 1 2 3 4 5 6 7 Ervaringsjaren 0 jaar € 14,90 € 15,65 € 16,13 € 16,45 € 16,82 € 17,47 € 17,97 1 jaar € 15,04 € 15,83 € 16,29 € 16,65 € 17,16 € 17,80 € 18,30 2 jaar € 16,00 € 16,44 € 16,81 €… Lees verder >

Bijlage III

Loongebouw cao Orsima per 1 januari 2023 (4% verhoging)

Volwassen 21 jaar en ouder Loongroep 1 2 3 4 5 6 7 Ervaringsjaren 0 jaar € 14,61 € 15,34 € 15,81 € 16,13 € 16,49 € 17,13 € 17,62 1 jaar € 14,74 € 15,52 € 15,97 € 16,32 € 16,82 € 17,45 € 17,94 2 jaar € 15,69 € 16,12 € 16,48 €… Lees verder >

App Orsima op zak

Met de app “Orsima op zak’ heb je de Orsima Cao altijd bij de hand. Inclusief veelgestelde vragen over de cao, een kalender met relevante data en koppeling naar handige tools voor ontwikkeling, arbo en duurzame inzetbaarheid. Makkelijk en snel. De cao-app is gebruiksvriendelijk en gratis. Je vindt de app in de Appstore en Google… Lees verder >

Artikel 28

Stikstoftoeslag

De werknemer ontvangt een toeslag van € 6,81 bruto per uur gewerkt onder perslucht. De toeslag wordt verleend bij daadwerkelijke perslucht, dat wil zeggen in inerte omstandigheden of bij het dragen van beschermende gaspakken, gecombineerd met persluchtmaskers.

Wat kan de werkgever aan Duurzame Inzetbaarheid doen?

De pensioenleeftijd is afgelopen jaar omhoog gegaan. Blijven jouw werknemers zolang aan het werk? Begin vandaag! Neem in de functioneringsgesprekken met je werknemer de vraag op: kun jij dit werk over 5 jaar nog doen? En ook nog over 10 jaar? Wat is op individueel niveau met de werknemer wel mogelijk? Geef waar nodig de… Lees verder >

Roken, stoppen met roken en jouw gezondheid

  Wettelijke verplichting: geen rookruimte meer Met ingang vanaf 1 januari 2022 zijn rookruimtes in bedrijven niet langer toegestaan. Waar dan roken? Als het bedrijf de rookruimte sluit, dan zullen de medewerkers ergens anders gaan roken. Dit kan overlast voor anderen opleveren. Daarom is het belangrijk om binnen het bedrijf afspraken te maken, bijvoorbeeld in… Lees verder >

Week van de RI&E

Acties Van 21 t/m 25 juni is de Week van de RI&E: supporters zetten het inventariseren én aanpakken van risico’s in de spotlight. Op www.weekvanderie.nl zijn ludieke acties te vinden om ondernemers te laten starten met de RI&E en preventie. Ook meedoen en benieuwd naar voorbeelden? Bekijk onze actie voor een actieve werkplek >> Bekijk… Lees verder >

Blijf fit en sterk aan het werk

Tips Zorg dat je veilig werkt en let op je fysieke belasting. Bijvoorbeeld:  Hoe til jij zware onderdelen? Volg een cursus veilig werken – fysieke belasting. Zorg dat je fit blijft! Let op je voeding en slaap. Volg een cursus duurzame inzetbaarheid – vitaliteit. Loopbaancoaching: zit jij nog op de juiste werkplek? Volg een loopbaancoaching… Lees verder >

De Nacht van de Arbeid

Van vrijdag 30 april op zaterdag 1 mei is het de Nacht van de Arbeid. Werken jouw mensen in de nacht? Bestel dan nu 1 van de 15 gratis toolkits bij Orsima en zet jouw medewerkers in de ‘spotlights’! Onregelmatig werken en het draaien van nachtdiensten is in sommige sectoren, zoals de onze, vanzelfsprekend. Maar… Lees verder >

Wat is een keuring Duurzame Inzetbaarheid?

Enkele voorbeelden zijn: PAGO, PMO Diverse wettelijk verplichte beroepskeuringen bijvoorbeeld: – SIR B en SIR C Keuring Asbestkeuring Bodemsaneringskeuring Chroomkeuring Andere keuringen zoals: – KDI-keuring – Chemiekeuring afhankelijke ademlucht – Ademluchtkeuring zwaar fysiek werk   Werkgevers die aangesloten zijn bij Orsima kunnen een tegemoetkoming krijgen in de kosten van Keuringen Duurzame Inzetbaarheid voor werknemers van… Lees verder >

Artikel 26

Overnachtingsvergoeding

1. Dit artikel is van toepassing indien de werknemer in opdracht van de werkgever in een hotel of pension verblijft. 2. De kosten van het hotel of pension worden vergoed. 3. Voor de overige onkosten ontvangt de werknemer een vergoeding van € 22,69 per dag.

Subsidieregeling opleidingen

Werken in de Industriële Dienstverlening is vakwerk! Om het vak professioneel uit te kunnen oefenen is goede begeleiding en scholing belangrijk. Graag stimuleren wij werkgevers en werknemers om regie te nemen in het verhogen van hun vakmanschap, loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Daarom hebben wij een subsidieregeling opgezet. Voor wie is de subsidieregeling? Voor alle werkgevers… Lees verder >

Geldt de cao ook voor kantoorpersoneel?

Ja, de cao geldt ook voor kantoorpersoneel, maar niet alle artikelen uit de cao zijn van toepassing op kantoorpersoneel. Kantoorpersoneel heeft bijvoorbeeld geen recht op atv-dagen.

Wat wordt uit O&O fonds Orsima en FBS betaald?

Alle werkgevers en werknemers die onder de cao Orsima vallen, betalen premie aan Stichting O&O fonds Orsima. Hieruit worden sectoractiviteiten gefinancierd, zoals de arbocatalogus, opleidingen en cao helpdesk. Werkgevers die lid zijn van SITO en haar werknemers betalen ook premie aan FBS. Uit dit fonds worden bijvoorbeeld de cao-onderhandelingen betaald.

Waar kan ik de cao downloaden?

Je kunt de cao Orsima downloaden op deze pagina. Daar kun je ook alle losse artikelen bekijken, of gebruik natuurlijk de zoekbalk voor jouw specifieke vraag!

Inschrijven voor bijeenkomsten

Leuk dat je geïnteresseerd bent in een bijeenkomst voor Jouw werk is Topsport! Laat hier je gegevens achter dan nemen we contact met je op.    

Coaching

Na het volgen van de bijeenkomsten stopt de begeleiding niet. Iedere Jouw werk is Topsport!-deelnemer krijgt persoonlijke coaching. In zo’n gesprek staan de behoeften van de deelnemer op de voorgrond. Kan hij of zij met alle informatie uit de voeten? Waar liggen de pijnpunten? Wat kan beter? Wat gaat al goed? Waarbij kunnen wij helpen?… Lees verder >

Beroepscompetentieprofielen

Orsima heeft een professionele structuur ontwikkeld voor vakmanschap. Voor een aantal specifieke functies binnen de Industriële Dienstverlening is een beroepscompetentieprofiel (bcp) ontwikkeld. Een bcp geeft een beschrijving van goed vakmanschap van een vakvolwassen beroepsbeoefenaar. Elk bcp bestaat uit een beroepsbeschrijving, de kerntaken en daarbij behorende beroepscompetenties. Voor elk beroep is aangegeven welke vereisten voor een… Lees verder >

Artikel

Onderzoek naar cao in de praktijk

Een cao is er niet voor niets. Het is dan ook belangrijk dat afspraken die gemaakt zijn, nagekomen worden. Dit houdt in dat werknemers bijvoorbeeld een goed salaris krijgen. Ook zorgt een cao voor een eerlijke sector. De cao is bindend. Dit houdt in dat alle bedrijven die onder de cao van Orsima vallen, deze… Lees verder >

Geluid

Lawaaidoofheid is een beroepsziekte die binnen deze branche voor kan komen. Dit houdt in dat je schade aan je gehoor hebt die niet meer verbetert. In deze branche heb je vaak en voor lange tijd te maken met hoge geluidsniveaus. Als het geluidsniveau op een werkdag van 8 uur (of gemiddeld 40 uur per week)… Lees verder >

RI&E en preventiemedewerker

RI&E Het uitvoeren van een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) is volgens de Arbowet verplicht voor ieder bedrijf met personeel. Met de RI&E onderzoek je als bedrijf welke veiligheids- en gezondheidsrisico’s er zijn. Het onderzoek leidt tot: * een plan van aanpak waarin staat welke verbeteringen nodig zijn; * welke verbeteringen prioriteit hebben; * wanneer de… Lees verder >

Explosiegevaar

Tijdens je werk kun je te maken hebben met explosiegevaar. Een explosie ontstaat door een combinatie van drie elementen: * zuurstof; * brandstof: * een ontstekingsbron De aanwezigheid van een brandstof en zuurstof zijn dus twee belangrijke bronnen. Daarnaast moet er sprake zijn van ‘atmosferische omstandigheden’. Dit houdt in dat er gewerkt wordt bij een… Lees verder >

Blootstelling aan en omgaan met stoffen

Werknemers kunnen tijdens hun werk te maken krijgen met gevaarlijke stoffen. Sommige chemische stoffen, mengsels, oplossingen en biologische agentia (bacteriën, virussen, schimmels en gisten) kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Zo kan blootstelling leiden tot: * acute vergiftigingen; * brandwonden; * chronische aandoeningen aan de longen (astma), het zenuwstelsel (OPS) of de huid (eczeem). Hoe… Lees verder >

De belangrijkste risico’s

Werknemers in deze branche krijgen te maken met risico’s. De volgende risico’s zijn opgenomen in de arbocatalogus: * Fysieke Belasting * Geluid * Gevaarlijke stoffen * Explosiegevaar Regelmatig komen er nieuwe risico’s bij in de arbocatalogus.  

Arbeidshygiënische strategie

Arbeidshygiënische strategie We vinden het belangrijk dat je op de werkvloer veilig bent en dat je gezond bent en blijft. Dit staat ook in de Arbowet (artikel 3, lid 1, sub b). Daarom werken we met een stappenplan om risico’s te voorkomen. Dit noemen we de ‘arbeidshygiënische strategie’. Deze is als volgt: 1: Pak de… Lees verder >

Bijlage III

Loongebouw cao Orsima per 1 oktober 2022 (4% verhoging)

Volwassen 21 jaar en ouder Loongroep 1 2 3 4 5 6 7 Ervaringsjaren 0 jaar € 14,04 € 14,75 € 15,20 € 15,51 € 15,86 € 16,47 € 16,94 1 jaar € 14,18 € 14,92 € 15,36 € 15,69 € 16,18 € 16,78 € 17,25 2 jaar € 15,08 € 15,50 € 15,85 €… Lees verder >

Bijlage XII

Inrichting pensioenregeling tot en met 2014 (artikel 36 oud)

1.Er is een ‘Bedrijfspensioenfonds voor onderhoud en reiniging in scheepvaart, industrie en milieu en aanverwante activiteiten’. 2.Er geldt een verplichte deelneming aan het in lid 1 genoemde bedrijfspensioenfonds. 3.De pensioenregeling wordt uitgevoerd overeenkomstig de statuten en reglementen van het in lid 1 genoemde bedrijfspensioenfonds. 4. a.Met ingang van 1 januari 2004 bedraagt de pensioenpremie 5,8%… Lees verder >

Bijlage XI

Ingroeimodel cao orsima (uitwerking artikel 2 lid 3)

1.Binnen een kalenderjaar na aansluiting moet het bedrijf op het minimum niveau van de cao zitten op het gebied van lonen, toeslagen en vergoedingen. 2.ATV: er moet sprake zijn van ingroei binnen 5 jaar. 3.Pensioen: als er een eigen pensioenregeling is, moet een onderzoek worden gedaan of deze minimaal gelijkwaardig is aan de pensioenregeling van… Lees verder >

Bijlage X

Reglement dispensatieverzoek (uitwerking artikel 2 lid 3)

1.Het verzoek wordt door of namens betreffende werkgever, werknemer of bedrijfstak (hierna te noemen: de indiener) schriftelijk ingediend bij het secretariaat van de Vaste Kommissie Orsima, Postbus 4200 AR Gorinchem 2.Het verzoek omvat tenminste: a.de bepaling(-en) waarop het verzoek zich richt; b. een beknopt overzicht van feiten en argumenten waarom dispensatie zou moeten worden verleend.… Lees verder >

Bijlage IX

Voorbeelden reisuren (artikel 25)

Artikel 25 behandelt het onderwerp reisuren. Deze bijlage geeft een uitwerking van het begrip operationele vestigingsplaats. De gegeven situaties zijn voorbeelden en bieden handvatten om tot een praktische uitleg van dit begrip te komen. Er is niet geprobeerd om alle situaties uitputtend te behandelen. Tussentijdse wijzigingen van deze bijlage geschieden na accordering door de Vaste… Lees verder >

Bijlage VIII

Voorbeeld slaapurenregeling (artikel 13 lid 3)

Artikel 12 lid 3 luidt als volgt: Indien overwerk aanvangt vóór of op middernacht en doorgaat tot na middernacht en op die dag de normale werktijd is gewerkt of die dag een zon- of feestdag is, behoeft het werk niet eerder dan na 11 uur na het beëindigen van het overwerk te worden hervat. Voorzover… Lees verder >

Bijlage VII

Voorbeeld arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd voor kantoorpersoneel

DE ONDERGETEKENDEN: 1.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (naam), gevestigd te (vestigingsplaats), aan de (adres), te dezen vertegenwoordigd door haar directeur/directrice de heer/mevrouw (naam), hierna te noemen: “werkgever” of (naam), te deze handelend in zijn hoedanigheid van vennoot van de vennootschap onder firma “ (naam)”, gevestigd te (plaats), aan de (adres), hierna te noemen: “werkgever”… Lees verder >

Bijlage VI

Voorbeeld arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd voor productiepersoneel

DE ONDERGETEKENDEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (naam), gevestigd te (vestigingsplaats), aan de (adres), te dezen vertegenwoordigd door haar directeur/directrice de heer/mevrouw (naam), hierna te noemen: “werkgever” of (naam), te deze handelend in zijn hoedanigheid van vennoot van de vennootschap onder firma “ (naam)”, gevestigd te (plaats), aan de (adres), hierna te noemen: “werkgever”… Lees verder >

Bijlage V

Protocol functiebeoordeling

1.Het systeem functiebeoordeling is gekoppeld aan het gedifferentieerd kunnen toepassen van de ervaringsjaar verhogingen zoals gemeld in de cao onder artikel 10 lid 4. 2.Functiebeoordeling is alleen van toepassing op de werknemer die zijn functie gedurende 6 maanden van een beoordelingsperiode heeft uitgeoefend. 3.De leidinggevende die de werknemer beoordeelt dient tenminste een periode van 3… Lees verder >

Bijlage IV

Regeling functie-indeling

1. Iedere werknemer wordt aangesteld in een van de functies genoemd in bijlage II. 2. Aan de werknemer wordt schriftelijk meegedeeld in welke functie met bijbehorende functieomschrijving hij wordt aangesteld en in welke loongroep hij is ingedeeld. 3. Indien de werknemer het niet (meer) eens is met de functie-indeling, of indien hij van mening is… Lees verder >

Bijlage II

Overzicht functies

Loongroep 1 < 40 ORBA Corveeër Loongroep 2 40 t/m 49 ORBA Cleaner (handmatig) Deskundig Asbest- verwijderaar I Loongroep 3 50 t/m 64 ORBA Magazijn- medewerker Algemeen medewerker /matroos Cleaner Heftruck- chauffeur Deskundig asbest- verwijderaar II Loongroep 4 65 t/m 69 ORBA Hulp- machinist Medewerker sjorren Deskundig toezichthouder asbest- verwijdering I Loongroep 5 70 t/m… Lees verder >

Artikel 40

Algemene en slotbepalingen

1.Aanvullende overeenkomsten per onderneming Per onderneming kunnen cao-partijen aanvullende overeenkomsten afsluiten met betrekking tot bemanningssterkte op pompboten, arbeidstijden, continutoeslag, nadere omschrijving van de werkingssfeer, functies en bedrijfseigen zaken. 2.Algemeen verbindend verklaring Partijen bij deze overeenkomst zetten zich maximaal in voor het verkrijgen van een algemeen verbindend verklaring van deze overeenkomst en voor het naleven respectievelijk… Lees verder >

Artikel 38

Recht op deeltijdarbeid

1.De werkgever honoreert in beginsel een schriftelijk verzoek van de werknemer tot aanpassing van zijn arbeidstijd. Een eventuele afwijzing van het verzoek dient met redenen te zijn omkleed en kan slechts geschieden op grond van zodanige zwaarwegende redenen van organisatorisch- of bedrijfsbelang, dat inwilliging van de werkgever niet kan worden gevergd. 2.Voor de toepassing van… Lees verder >

Artikel 39

Asbestsanering

In aanvulling op en in afwijking van het overigens bepaalde in deze cao, is voor de bedrijven die zich uitsluitend met asbestsaneringswerkzaamheden bezig houden, het hieronder onder A en B van toepassing. A.Segmentsarbeidsvoorwaarden 1.Voor de toepassing van de asbesttoeslag als bedoeld in artikel 29 geldt dat de betreffende bedrijven kunnen kiezen uit de volgende toepassingsmogelijkheden:… Lees verder >

Artikel 38

Recht op deeltijdarbeid

1. De werkgever honoreert in beginsel een schriftelijk verzoek van de werknemer tot aanpassing van zijn arbeidstijd. Een eventuele afwijzing van het verzoek dient met redenen te zijn omkleed en kan slechts geschieden op grond van zodanige zwaarwegende redenen van organisatorisch- of bedrijfsbelang, dat inwilliging van de werkgever niet kan worden gevergd. 2. Voor de… Lees verder >

Artikel 36

Pensioenen

1.De pensioenregeling bestaat uit een basisregeling, een overgangsregeling en een excedentregeling. 2.Er geldt voor leden van de Werkgeversvereniging SITO een verplichte deelneming in de hierna te noemen basisregeling en overgangsregeling bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg, hierna te noemen PF Vervoer. 3.De in lid 2 bedoelde basis – en overgangsregeling wordt… Lees verder >

Artikel 35

Financiering activiteiten op sectorniveau

1.Er is een O&O-fonds Orsima waaruit activiteiten op sectorniveau worden bekostigd. 2.De statuten en reglementen van dit fonds maken onverbrekelijk deel uit van deze cao. 3a.De werkgever is vanaf 1 januari 2021 een bijdrage voor O&O-fonds verschuldigd van 1,04% van het vaste bruto loon op 1 januari van het kalenderjaar of per latere datum in… Lees verder >

Artikel 34

Sociaal statuut

1. Antidiscriminatie Met inachtneming van objectieve functie-eisen wijzen partijen discriminatie bij tewerkstelling op grond van factoren als leeftijd, sekse, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, samenlevingsvorm, levens- of geloofsovertuiging, huidskleur, ras of etnische afkomst, nationaliteit en politieke keuze af en verklaren gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het arbeidsproces te willen bevorderen. 2. Ongewenste intimiteiten Partijen erkennen… Lees verder >

Artikel 33

Veiligheid, milieu, arbeidsomstandigheden, drank- en drugsgebruik en relatie met de opdrachtgever

1.De werkgever treft voor de uitvoering van de werkzaamheden van de werknemer alle maatregelen die noodzakelijk zijn voor de naleving van de wettelijke voorschriften op het gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu. De werkgever stelt hiertoe met inachtneming van de geldende arbocatalogus een beleid op. Onderdeel van dit beleid kan een zero tolerancebeleid zijn voor… Lees verder >

Artikel 32

Werkkleding

De werkgever stelt naar redelijkheid, zijn eigendom blijvende, werkkleding ter beschikking, welke de werknemer tijdens het werk verplicht dient te dragen en na afloop van het dienstverband weer bij de werkgever inlevert. Bij in gebreke blijven kan de werkgever daarvoor een redelijke vergoeding eisen en compenseren met het laatste loon.

Artikel 31

Jubileumtoeslag

Indien de werknemer 25 respectievelijk 40 jaar in dienst is bij de werkgever, verstrekt de werkgever aan de werknemer een uitkering overeenkomstig hetgeen wettelijk fiscaal is toegestaan.

Artikel 30

Consignatietoeslag

1.Voor de toepassing van dit artikel wordt onder consignatie verstaan een periode tussen twee elkaar opeenvolgende diensten of tijdens een pauze, waarin de werknemer uitsluitend verplicht is bereikbaar te zijn om in geval van onvoorziene omstandigheden op oproep zo spoedig mogelijk arbeid te verrichten. 2.De werknemer ontvangt een consignatietoeslag: a.Van maandag tot en met vrijdag:… Lees verder >

Artikel 27

Vaste toeslag voor bijzondere omstandigheden

a.De werknemer werkzaam in de functie corveeër (B.1), machinist vacuümwagen (D.2), machinist hogedrukwagen (D.3) en allround machinist (D.4) ontvangt een vaste toeslag van € 0,07 per uur op het basisloon. b.De werknemer werkzaam in de functie cleaner handmatig (B.2), cleaner (B.3), zelfstandig cleaner (B.4), algemeen medewerker/matroos (C.1), hulpmachinist (D.1), medewerker industriële reiniging/sjorren (E.1) en hulpmachinist… Lees verder >

Artikel 25

Reisuren

Zie bijlage IX voor voorbeelden 1.Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de vergoeding van reisuren binnen de Benelux en zegt dus niets over de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer en werk-werkverkeer. 2.Als reisuren worden beschouwd de uren die de werknemer direct voorafgaand of direct aansluitend aan de dienst reist van de operationele vestigingsplaats van de werkgever… Lees verder >

Meer over de arbocatalogus

Een arbocatalogus geeft de regels en oplossingen van risico’s. De arbocatalogus van Orsima heeft 2 nieuwe onderwerpen: Fysieke belasting en Geluid. In de Arbocatalogus vind je de regels en oplossingen bij risico’s rond fysieke belasting en geluid. Ga direct naar de arbocatalogus of bekijk de animaties en zie wat Orsima voor jou kan betekenen.  … Lees verder >

Ontwikkeling Arbocatalogus

CNV Vakmensen, FNV en Werkgeversvereniging SITO, de sociale partners in de sector Orsima, hebben het initiatief genomen tot een arbocatalogus. Zij willen met de arbocatalogus werkgevers en werknemers bijstaan in het creëren en behouden van een veilige en gezonde werkplek. In de Arbowet zijn verplichtingen opgenomen waar werkgevers en werknemers zich aan moeten houden. De… Lees verder >

Artikel 29

Asbesttoeslag

De werknemer die incidenteel met behulp van daartoe voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen asbestsaneringswerkzaamheden verricht, ontvangt een asbesttoeslag. De toeslag bedraagt € 1,82 per uur in die omstandigheden gewerkt uur. De toeslag is niet van toepassing op de Deskundig Asbestverwijderaar I, II en III.

Artikel 24

Reiskosten

1.De werknemer ontvangt voor het reizen naar de operationele vestigingsplaats van de werkgever (woon-werkverkeer) een reiskostenvergoeding van € 0,60 per dag. 2.Voor het werk-werkverkeer geldt de volgende reiskostenregeling: a.De werkgever bepaalt het middel en de klasse van vervoer. b.De werkelijke reiskosten worden vergoed. c.Indien de werknemer reist met een door de werkgever beschikbaar gesteld middel… Lees verder >

Artikel 22

Uitkering op basis van resultaten

1.De werknemer ontvangt een winstuitkering voorzover de winst voor belasting uitgaat boven 2% van de bruto omzet. 2.De werknemer dient in het jaar waarover de uitkering wordt gedaan tenminste 15 werkdagen onafgebroken in dienst te zijn. 3.De winstuitkering geldt voor iedere gewerkte dag met een maximum van de arbeidstijd als bedoeld in artikel 7., met… Lees verder >

Artikel 21

Extra vakantiedagen

1.Aan de werknemer, die onafgebroken in dienst is van dezelfde werkgever worden de volgende extra vakantiedagen door deze gegeven en betaald: -bij langer dan 5 jaar dienstverband 1 dag; -bij langer dan 10 jaar dienstverband 2 dagen; -bij langer dan 15 jaar dienstverband 3 dagen; -bij langer dan 20 jaar dienstverband 4 dagen; 2.Aan de… Lees verder >

Artikel 20

Vakantie- en snipperdagen, vakantietoeslag

1.Het vakantiejaar komt overeen met het kalenderjaar en loopt van januari tot en met december. 2.De werknemer heeft per vol vakantiejaar recht op 24 vakantiedagen met behoud van loon. De werknemer die geen vol kalenderjaar heeft gewerkt dan wel korter werkt dan de normale arbeidstijd heeft recht op vakantiedagen naar evenredigheid. 3.De werknemer heeft het… Lees verder >

Artikel 19

Duurzame inzetbaarheid

1.De werknemer van 45 jaar en ouder ondergaat periodiek een Keuring duurzame inzetbaarheid (KDI). 2.Voor de werknemer van 45 tot 50 jaar wordt de KDI na 2,5 jaar herhaald, voor de werknemer van 50 tot 55 jaar heeft de KDI iedere 2 jaar plaats en voor de werknemer van 55 jaar en ouder heeft de… Lees verder >

Artikel 17

Scholing

1.Indien op initiatief van de werkgever of met schriftelijke toestemming van de werkgever een bedrijf- of bedrijfstak-vakopleiding wordt gevolgd, wordt dit gezien als een verplichte opleiding en komen de kosten hiervan voor rekening van de werkgever. Dit betekent dat: a) De cursus- en examenkosten voor rekening van de werkgever komen. b) De cursus wordt voor… Lees verder >

Artikel 16

Vakbeweging en onderneming en faciliteiten (kader)leden vakbonden

1.Jaarlijks overhandigen de vakbonden betrokken bij deze overeenkomst de werkgeversorganisatie betrokken bij deze overeenkomst een overzicht met namen van de werknemers die kaderlid zijn en aan welke activiteiten zij in het kader van deze overeenkomst deelnemen. 2.Deelname aan vergaderingen a.Het kaderlid kan met behoud van het basisdagloon deelnemen aan vergaderingen van (werkgroepen van) Vaste Kommissie,… Lees verder >

Artikel 14

Algemeen erkende feestdagen

Op feestdagen zal als regel geen arbeid worden verricht. Op deze dagen kan echter wel op basis van vrijwilligheid arbeid worden verricht, met inachtneming van het gestelde in artikel 12 lid 4.

Artikel 13

Afbouwregeling vergoedingen

1.Indien de werknemer permanent of voor langere tijd roostermatig vergoedingen voor onregelmatig werk heeft ontvangen, en deze vergoedingen vervallen als gevolg van het vervallen van activiteiten en/of gewijzigde bedrijfsomstandigheden, ontvangt de werknemer van het verschil tussen de genoten beloning en de bij de nieuwe situatie behorende beloning; a.Indien hij de vergoeding onafgebroken heeft ontvangen gedurende… Lees verder >

Artikel 12

Vergoedingen in verband met overwerk en onregelmatig werk

1. Overwerk a.Onder overwerk wordt verstaan arbeid verricht op maandag tot en met vrijdag boven 8 uur per dag. b.Over het eerste overwerkuur verricht tussen 07.00 en 20.00 uur wordt 25% extra betaald boven het uurloon/basisloon en over ieder volgend overwerkuur 50%. c.Over ieder overwerkuur verricht voor 07.00 uur en na 20.00 uur wordt 50%… Lees verder >

Artikel 11

Lonen

1.De werknemer ontvangt als basisloon het uurloon behorend bij de loongroep en het ervaringsjaar van de functie waarin hij overeenkomstig artikel 10 is aangesteld. Deze basislonen zijn uitgewerkt in bijlage III (loontabel). 2. a) De werkgever kan een aanloopsalaris toepassen. Dit aanloopsalaris ligt 15% onder het salaris van de salarisgroep. Als minimum geldt het wettelijk… Lees verder >

Artikel 9

Ploegendiensten

1. a.Indien de omvang en de aard van de werkzaamheden daartoe aanleiding geven, wordt de werknemer afhankelijk van de duur van de werkzaamheden in een 2- of een 3-ploegendienst of een volcontinudienst ingedeeld b.Onder een 2- of een 3-ploegendienst wordt verstaan dat werknemers achtereenvolgens, in verschillende ploegen verdeeld, arbeid verrichten op eenzelfde locatie op verschillende… Lees verder >

Tegemoetkoming keuringen duurzame inzetbaarheid

Mensen met een gezonde leefstijl zijn productiever, gelukkiger, minder vaak ziek en herstellen sneller. Werkgevers die aangesloten zijn bij Orsima kunnen een tegemoetkoming krijgen in de kosten van Keuringen Duurzame Inzetbaarheid voor werknemers van 45 jaar en ouder. Voorbeelden van keuringen • PAGO, PMO • Diverse wettelijk verplichte beroepskeuringen, bijvoorbeeld: – SIR B en SIR… Lees verder >

Artikel 8

Arbeidstijdverkorting

1.Bij aanvang van het kalenderjaar worden 22 atv-dagen toegekend. Van deze dagen worden er ten hoogste 14 door de werkgever aangewezen. De aanwijzing geschiedt voor het einde van de werkdag, voorafgaande aan de atv-dag. De overige 8 dagen worden in overleg tussen werkgever en werknemer één keer per maand vastgesteld, behalve in de maanden juni,… Lees verder >

Artikel 7

Arbeids- en rusttijden

1.toepasselijkheid Arbeidstijdenwet Terzake de arbeids- en rusttijden zijn de Arbeidstijdenwet en het daarop gebaseerde Arbeidstijdenbesluit van toepassing. 2.arbeidstijd a.De normale arbeidstijd bedraagt 40 uur per week. b.De arbeid wordt verricht in diensten van 8 uur per dag. c.Uiterlijk op de voorafgaande dag deelt de werkgever aan de werknemer mede op welke tijdstippen arbeid moet worden… Lees verder >

Artikel 6

Aanstelling en ontslag

1.individuele arbeidsovereenkomst De werkgever sluit met de werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst. . Deze moet voldoen aan artikel 7:655 van het Burgerlijk Wetboek. Deze arbeidsovereenkomst bevat onder andere bepalingen omtrent de aard, aanvang, duur en de functie waarin de werknemer wordt aangesteld. De arbeidsovereenkomst bevat geen bepalingen in strijd met deze cao. In bijlagen VI en… Lees verder >

Hoeveel vakantiedagen heeft een werknemer?

De werknemer heeft per jaar recht op 24 vakantiedagen met behoud van loon. De werknemer die niet het hele jaar in dienst is geweest of parttime werkt, ontvangt de vakantiedagen naar rato. Daarnaast heeft de werknemer recht op een extra vakantiedag per 5 jaar dat hij onafgebroken bij dezelfde werkgever in dienst is. Ook kan… Lees verder >

Overwerk

Overwerk betekent dat je meer dan 8 uur per dag werkt op maandag tot en met vrijdag. Wat krijg je extra? – Over het eerste uur dat je langer werkt tussen 07.00 en 20.00 uur wordt 25% extra betaald en over ieder volgend uur 50%. – Over ieder uur dat je langer werkt vóór 07.00… Lees verder >

Veelgestelde vragen

Heb jij een vraag over de cao of een andere prangende vraag? Kijk of hij hieronder staat. Staat hij nog niet op onze lijst? Stuur ons een e-mail dan beantwoorden we je vraag én zorgen we dat hij op deze lijst erbij komt!  

Artikel 5

Werkgelegenheid

1.Cao-partijen bespreken iedere reguliere bijeenkomst de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de bedrijfstak. 2.Bij voorgenomen ingrijpende reorganisaties of fusies, surseance van betaling, faillissement en/of sluiting van een onderneming, lid van de werkgeversorganisatie, waarbij 10 of meer werknemers zijn betrokken, worden de vakbonden tijdig door de betrokken onderneming ingelicht zodat er gelegenheid is om van advies… Lees verder >

Artikel 4

Verplichtingen cao-partijen

Cao-partijen en hun leden zijn gehouden de bepalingen van deze cao in acht te nemen. Cao-partijen behouden zich het recht voor tussentijdse wijzigingen in deze cao overeen te komen, tenzij dwingende wettelijke regels van overheids- of andere instanties de wijzigingen niet toestaan. De door cao-partijen goedgekeurde tussentijdse wijzigingen zullen aan deze cao worden gehecht. In… Lees verder >

Pensioen

Tot en met 2014 kende de sector een eigen pensioenfonds: Bpf Orsima. Inmiddels is dit pensioenfonds opgeheven en niet meer onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). De pensioenregeling Orsima is vanaf 2015 ondergebracht bij het Pensioenfonds Vervoer. De startleeftijd van de pensioenopbouw in de pensioenwet is per 1 januari 2024 verlaagd van 21 jaar… Lees verder >

Lonen

In de cao worden ook de loonsverhogingen afgesproken. Hier vind je de recente wijzigingen.  2022 In oktober 2022 zijn afspraken gemaakt over een nieuwe cao Orsima. De lonen worden verhoogd met: 4% op 1 oktober 2022. Je vindt hier het loongebouw per 1 oktober 2022 4% op 1 januari 2023. Je vindt hier het loongebouw… Lees verder >

6 maart

Start cursus begeleiden

6 maart start de volgende cursus Begeleiden. 7 februari heeft de eerste groep hun certificaat in ontvangst genomen. Een praktische training waarbij je in een korte periode de handvatten krijgt om jouw collega’s te begeleiden. Is dit iets voor jou of je team? Check de pagina en schrijf je in! In overleg is ook maatwerk… Lees verder >

Premies

Cao-partijen hebben afspraken gemaakt over de hoogte van de premie voor het O&O-fonds Orsima. De premie is voor 2024 vastgesteld op 0,9% voor Stichting O&O-fonds Orsima en voor Stichting FBS Orsima op 0,1%. De premieverdeling is als volgt: Stichting  Totaal % van de grondslag  Werkgeversdeel  Werknemersdeel  O&O-fonds Orsima   0,9% 0,54% 0,36% FBS Orsima  0,1% 0,1%… Lees verder >

Alle opleidingen

Werken in de industriële dienstverlening is vakwerk. Om dit vak professioneel uit te kunnen oefenen is goede scholing en opleiding belangrijk. Orsima zet zich in voor de instroom van voldoende nieuwe gekwalificeerde vakmensen in de sector Industriële Dienstverlening en het heeft daarnaast een structuur opgezet om het kennisniveau van de huidige medewerkers in de sector… Lees verder >

Erkend leerbedrijf

Vakmanschap is bepalend voor het succes en de reputatie van bedrijven in de sector Industriële Dienstverlening. Want alleen met voldoende vakmensen leg je de basis voor een gezonde toekomst. De komende jaren hebben we in de sector veel nieuwe gekwalificeerde vakmensen nodig. Als dat niet lukt ze te vinden op de arbeidsmarkt, kan het een… Lees verder >

Cursus Begeleiden

Werken in de Industriële Dienstverlening is vakwerk! Om het vak professioneel uit te kunnen oefenen is goede begeleiding en scholing belangrijk. Vakwerk staat voor specifieke kennis en vaardigheden, waarover je niet zomaar beschikt. Daarom heeft Orsima de Cursus Begeleiden ontwikkeld. Speciaal voor medewerkers die (jonge/nieuwe) collega’s (gaan) begeleiden in hun werk. Voor wie? Voor praktijkbegeleiders… Lees verder >

Artikel 2

Werkingssfeer

1.Onder de werkingssfeer van deze cao valt de onderneming die haar hoofd- of nevenbedrijf maakt van werkzaamheden zoals hieronder aangegeven, al dan niet in combinatie met elkaar. 2.De werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid van dit onderdeel zijn: a.a. Industriële reiniging, waaronder tenminste te verstaan het handmatig, mechanisch, chemisch reinigen en catalyst handling, onderhouden… Lees verder >

Cao

Werkgevers en werknemers sluiten samen een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) af voor de sector Orsima. In deze overeenkomst vind je de arbeidsvoorwaarden en de regelingen die binnen de sector gelden. Vragen? Neem contact op met onze cao-helpdesk. Download de cao

Artikel 10

Functies

1.De werkgever stelt de werknemer aan in een van de functies genoemd in bijlage II. 2.Aan de werknemer wordt schriftelijk meegedeeld: •in welke functie met bijbehorende functieomschrijving hij wordt aangesteld; •in welke loongroep hij is ingedeeld en •welk ervaringsjaar is toegekend. 3.In geval van verschil van mening over de functie-indeling is bijlage IV (Regeling functie-indeling)… Lees verder >

Artikel 1

Definities

1. Basis(uur)loon: het bruto(uur)loon dat werknemer ontvangt exclusief toeslagen of andere vergoedingen 2. Cao: de collectieve arbeidsovereenkomst Orsima 3. Cao-partijen: de werkgeversvereniging en de vakbonden gezamenlijk 4. Feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, de beide Kerstdagen, Koningsdag en 5 mei (eerstvolgende in 2025) 5. Werkgever: onder de werkgever wordt verstaan: elke natuurlijke of rechtspersoon die haar… Lees verder >

Verfspuiten

De cursus bestaat uit drie dagen verspreid over 2 maanden, waarna de cursist gecertificeerd verfspuiter is. Binnen de drie cursusdagen worden zowel de theorie als de praktijk behandeld. De negen kerntaken die voor het beroep verfspuiter zijn benoemd komen hierbij aan bod. Cursusdagen worden in overleg bepaald. Gedurende de trainingsdagen wordt de catering verzorgd. Kosten normaal:… Lees verder >