Erkend leerbedrijf

Vakmanschap is bepalend voor het succes en de reputatie van bedrijven in de sector Industriële Dienstverlening. Want alleen met voldoende vakmensen leg je de basis voor een gezonde toekomst.

De komende jaren hebben we in de sector veel nieuwe gekwalificeerde vakmensen nodig. Als het niet lukt ze te vinden op de arbeidsmarkt, kan het een goed idee zijn ze zelf op te leiden. Zo krijg je precies de vakmensen die passen bij de ambities van uw bedrijf.

Wie zelf wil opleiden voor een beroepsopleiding op gebied van industriële reiniging, scheepsonderhoud en asbestreiniging, moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Als de organisatie daaraan voldoet, kan Orsima Opleidingen je erkennen als leerbedrijf.

Ook erkend leerbedrijf worden? Download de Beleidsverklaring Erkend Leerbedrijf Orsima

Register Erkende leerbedrijven