Premies

De premies voor Stichting O&O fonds Orsima en FBS Orsima zijn bekend. Vanaf 1 januari 2021 is de premie voor de Stichting O&O-fonds verlaagd van 1,29% naar 1,04%. De premie voor FBS is gelijk gebleven. Voor de pensioenregeling Orsima zijn ook de premie, de hoogte van de franchise en de maximumlonen voor de basisregeling en de excedentregeling bekend. De pensioenpremie is vanaf 1 januari 2021 verhoogd van 23,1% naar 30%. Alle percentages en bedragen staan in het premieoverzicht 2021.

Download het premieoverzicht 2021
Download het premieoverzicht 2020
Download het premieoverzicht 2019
Download het premieoverzicht 2018

Download het premieoverzicht 2017