Premies

Cao-partijen hebben afspraken gemaakt over de hoogte van de premie voor het O&O-fonds Orsima. De premie is voor 2023 vastgesteld op 0,9% voor Stichting O&O-fonds Orsima en voor Stichting FBS Orsima op 0,1%.

De premieverdeling is als volgt:

Stichting  Totaal % van de grondslag  Werkgeversdeel  Werknemersdeel 
O&O-fonds Orsima   0,9% 0,54% 0,36%
FBS Orsima  0,1% 0,1%

Download het premieoverzicht 2023

Download het premieoverzicht 2022

Download het premieoverzicht 2021

Download het premieoverzicht 2020

Download het premieoverzicht 2019

Download het premieoverzicht 2018

Download het premieoverzicht 2017

Wettelijke incassokosten

Wordt er niet voldaan aan het afdragen van de premie, dan gelden onderstaande incassokosten. Naast deze incassokosten wordt de wettelijke handelsrente opgelegd.

Hoofdsom     incassokosten (excl. btw)
tot € 250     € 40,-
€ 250 tot € 500     € 75,-
€ 500 tot € 1.250     € 150,-
€ 1.250 tot € 2.500     € 300,-
€ 2.500 tot € 3.750     € 450,-
€ 3.750 tot € 5.000     € 600,-
meer dan € 5.000     15 %