Premies

Op dit moment bedraagt de premie voor het O&O-fonds Orsima 1,04% en voor FBS 0,1%. Cao-partijen zijn nog met elkaar in gesprek over de hoogte van de premie voor 2023. De definitieve hoogte van de premie is daarom helaas nog onbekend. De hoogte van de premie en de premieverdeling tussen werkgevers en werknemers wordt op deze website bekend gemaakt zodra cao-partijen van Orsima hierover een besluit hebben genomen. Het percentage zal dan worden verwerkt in de facturatie voor 2023. Vooralsnog betekent dit dat de werkgever het huidige premiepercentage voor het O&O-fonds Orsima (0,36%) kan inhouden bij de werknemers. Mocht de premie voor werknemers ook wijzigen, zal dit door de werkgever gecorrigeerd moeten worden.

Voor de pensioenregeling Orsima zijn ook premie, de hoogte van de franchise en de maximumlonen voor de basisregeling en de excedentregeling bekend. De pensioenpremie is vanaf 1 januari 2023 30%.

Vooralsnog zijn de bovengenoemde percentages opgenomen in het premieoverzicht voor 2023. Zodra de nieuwe premiepercentages bekend zijn, zal het premieoverzicht voor 2023 hierop worden aangepast.

Downloads

Download het premieoverzicht 2023

Download het premieoverzicht 2022

Download het premieoverzicht 2021

Download het premieoverzicht 2020

Download het premieoverzicht 2019

Download het premieoverzicht 2018

Download het premieoverzicht 2017

Wettelijke incassokosten

Wordt er niet voldaan aan het afdragen van de premie, dan gelden onderstaande incassokosten. Naast deze incassokosten wordt de wettelijke handelsrente opgelegd.

Hoofdsom     incassokosten (excl. btw)
tot € 250     € 40,-
€ 250 tot € 500     € 75,-
€ 500 tot € 1.250     € 150,-
€ 1.250 tot € 2.500     € 300,-
€ 2.500 tot € 3.750     € 450,-
€ 3.750 tot € 5.000     € 600,-
meer dan € 5.000     15 %