Ontwikkelen

Leren en ontwikkelen is steeds belangrijker binnen organisaties. Het zorgt ervoor dat werknemers goed inzetbaar blijven binnen het bedrijf, tevreden zijn en betrokken blijven en behouden worden voor het bedrijf. Daarnaast kunnen werknemers zichzelf blijven ontwikkelen, ze krijgen meer kennis en kunde en ze kunnen beter samenwerken met collega’s.

Orsima ondersteunt de ontwikkeling met verschillende producten.

Beroepscompetentieprofielen. Voor een aantal specifieke functies binnen de Industriële Dienstverlening is een beroepscompetentieprofiel (bcp) ontwikkeld, met een beschrijving van goed vakmanschap van een vakvolwassen beroepsbeoefenaar. Elk bcp bestaat uit een beroepsbeschrijving, de kerntaken en daarbij behorende beroepscompetenties.

In het certificatieoverzicht wordt voor elk beroep overzichtelijk aangegeven welke vereisten voor een professionele uitoefening van dit beroep verplicht of aanbevolen zijn. Daarnaast staan hierin ook de loopbaanmogelijkheden per functie vermeld.

Met behulp van Praktijkwerkboeken van Orsima kan een werknemer in de praktijk op het bedrijf oefenen met vaardigheden voor een functie. Een praktijkbegeleider begeleidt en coacht de deelnemer en sluit het Praktijkwerkboek af met een eindtoets. Is de eindtoets met goed gevolg afgerond? Dan kan het bedrijf of de begeleider een certificaat aanvragen.

 

De tools van Orsima zijn een goede ondersteuning voor werkgevers en HR medewerkers in de Industriële Dienstverlening.