RI&E en preventiemedewerker

RI&E

Het uitvoeren van een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) is volgens de Arbowet verplicht voor ieder bedrijf met personeel.
Met de RI&E onderzoek je als bedrijf welke veiligheids- en gezondheidsrisico’s er zijn. Het onderzoek leidt tot:

* een plan van aanpak waarin staat welke verbeteringen nodig zijn;
* welke verbeteringen prioriteit hebben;
* wanneer de verbeteringen doorgevoerd moeten zijn;
* wie verantwoordelijk is voor die uitvoering.

Meer info

Preventiemedewerker

Een preventiemedewerker ondersteunt bij het opstellen van de RI&E. Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. Als jouw bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, mag je als werkgever zelf deze functie vervullen. Samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners werkt de preventiemedewerker aan gezond en veilig werken binnen het bedrijf. De preventiemedewerker vervult hierbij een brugfunctie tussen werkgever en werknemers.

Meer info

Arbocatalogus

In de arbocatalogus staan de beheersmaatregelen en hulpmiddelen die in de RI&E gebruikt kunnen worden om situaties te verbeteren. Treft een bedrijf zelf andere maatregelen? Dat mag. Een bedrijf moet dan wel aan de Inspectie SZW (per 1.1. 2022 Nederlandse Arbeidsinspectie) duidelijk maken dat deze tot minimaal hetzelfde resultaat leiden.