Vertrouwenspersoon

Orsima heeft voor de werkgevers en werknemers in de branche een vertrouwenspersoon aangesteld per 1 juni 2024.

Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:

  • Pesten
  • Agressie en geweld
  • Discriminatie waaronder seksuele intimidatie

De vertrouwenspersoon:

  • Begeleidt werknemers die geconfronteerd zijn met ongewenste omgangsvormen
  • Adviseert de werkgever ten aanzien van het beleid van ongewenste omgangsvormen 

 

Waarvoor kun je bij de vertrouwenspersoon terecht:
Ellen Westerhout en Melvin Meijer zijn de vertrouwenspersonen voor Orsima en geven aan: “De vertrouwenspersoon is er om gevoelige zaken te bespreken die te maken hebben met stress op het werk. Denk bijvoorbeeld aan grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie, agressie of seksuele intimidatie. Dit noemen we samengevat ‘psychosociale arbeidsbelasting.’ Daarnaast kan ook sprake zijn van een integriteitskwestie of een vermoeden van een ‘misstand’. Onze ervaring leert dat alleen al praten over een ongewenste situatie opluchting en ruimte biedt. Vaak is er geen pasklare oplossing voor grensoverschrijdend gedrag. Daarom kijk ik samen met jou naar de situatie en adviseer over een mogelijke oplossing, bemiddeling of doorverwijzing. Hierbij zet ik geen enkele stap zonder jouw toestemming. Onze gesprekken zijn altijd vertrouwelijk en anoniem. Jouw werkgever wordt niet geïnformeerd, tenzij je dat zelf wilt. Mocht het tot een officiële klacht bij de klachtencommissie komen, kan ik je ondersteunen bij het indienen van de klacht en het daaropvolgende onderzoek.”

Protocol ongewenste omgangsvormen
Het opstellen van beleid en een protocol  over (on)gewenste omgangsvormen, agressie en werkdruk kan een lastige en tijdrovende klus zijn. Daarom heeft Arboned een voorbeeldprotocol gemaakt, waar je als bedrijf gebruik van kunt maken.

Alle werkgevers die momenteel vallen onder de werkingssfeer van de cao Orsima en premie hebben afgedragen ontvangen het voorbeeldprotocol en informatie over klachten externe vertrouwenspersoon. Opvragen van deze documenten is daarnaast mogelijk bij info@orsima.nl.

Hoe kan ik contact opnemen met de vertrouwenspersoon?

Ellen Westerhout
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag.
Telefoonnummer: 06 42123986
Bij afwezigheid: 0800 0204204
E-mail: ellen.westerhout@arboned.nl

Melvin Meijer
Werkdagen: Ma t/m vrij
Algemene telefoonnummer: 0800 0204204
Mobiel: +316 239 89 793
E-mail: melvin.meijer@arboned.nl