Waarom medisch onderzoek?

 

Periodiek Arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) geeft aan dat ieder bedrijf verplicht is om werknemers geregeld een medisch onderzoek aan te bieden.  In de Risico-Inventarisatie en- Evaluatie (RI&E) van het bedrijf moet staan hoevaak een PAGO wordt aangeboden en waaruit het onderzoek bestaat. Een PAGO is gericht op de risico’s op het werk (denk aan fysieke belasting, nachtwerk) en wordt door of onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts uitgevoerd. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft instemmingsrecht.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

De werkgever kan het PAGO uitbreiden naar een PMO. Dan worden ook risico’s buiten het werk onderzocht, zoals bijvoorbeeld de algemene gezondheid en werkbeleving van werknemers. De werkgever is niet verplicht een PMO aan te bieden. Als de werkgever een PMO wil aanbieden, moet hij toestemming vragen van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Dit geldt ook voor de inhoud van het onderzoek, zoals het doel en de frequentie.

Algemeen

    • Een werknemer is niet verplicht om deel de nemen aan een PAGO op PMO.
    • Jouw bedrijf betaalt de kosten van PAGO of PMO.
    • Er is subsidie mogelijk vanuit Orsima per werknemer.
    • Het is in het voordeel van het bedrijf: een goed uitgevoerd PMO leidt tot gezondere werknemers en minder verzuim. Dit betekent minder kosten voor de werkgever en voor de werknemer minder inkomstenverlies.