Beroepen

Orsima heeft een professionele structuur ontwikkeld voor vakmanschap. Voor een aantal beroepen is een beroeps-competentieprofiel (bcp) ontwikkeld. Per beroep krijgt u een overzicht van het bcp. Elk bcp bestaat uit een beroepsbeschrijving, de kerntaken de beroepscompetentiematrix.

Voor elk beroep is aangegeven welke certificaten voor een professionele uitoefening van dit beroep verplicht of aanbevolen zijn. Een overzicht van alle certificaten kunt u hier downloaden. Daarnaast geeft een loopbaanschema een overzicht van de loopbaan binnen de sector en de daarbij behorende certificaten. Download hier het loopbaanschema voor Industriële Reiniging en het loopbaanschema voor Scheepsonderhoud en Conservering.