Deskundig Asbestverwijderaar 1 en 2 (DAV-1 en DAV-2)

De Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) is een vakman, werkzaam bij gecertificeerde bedrijven in de Industriële Reiniging en/of Scheepsonderhoud en Conservering en/of Asbestsanering. De Deskundig Asbestverwijderaar 1 (DAV-1) is een stagiair die in de praktijk ervaring opdoet om door te groeien naar de Deskundig Asbestverwijderaar 2 (DAV-2). De DAV-1 werkt onder toezicht
van een mentor. De DAV-2 is verantwoordelijk voor het in kaart brengen en uitvoeren van asbestwerkzaamheden. Hij werkt volgens wettelijke specificaties, instructies en werkmethoden. De uitvoering van de werkzaamheden gebeurt grotendeels handmatig en vraagt uiterste voorzichtigheid. De DAV-2 werkt in een team onder aansturing van de Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA). Hij is zich zeer bewust van mogelijke gevolgen van zijn handelen en is altijd waakzaam op mogelijke verstoringen of problemen. De DAV-2 lost problemen op die tijdens de uitvoering van het werk ontstaan of roept tijdig hulp in. Hij is gewend om te werken volgens wettelijke regelgeving die regelmatig kan worden aangescherpt.