Deskundig Toezichthouder Asbest (DTA)

De Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) is een vakman, werkzaam bij gecertificeerde bedrijven in de Industriële Reiniging en/of Scheepsonderhoud & Conservering en/of Asbestsanering. De DTA houdt toezicht op de werkzaamheden, hij geeft invulling aan de inrichting van het containment / werkgebied. Hij instrueert de medewerkers over de werkwijze en zorgt voor de communicatie tijdens het verwijderingsproces. De DTA kan de risico’s beoordelen en neemt maatregelen om asbestemissie te voorkomen. Hij is zich zeer bewust van mogelijke gevolgen van zijn handelen en is altijd waakzaam op mogelijke verstoringen of problemen. De DTA lost problemen op die tijdens de uitvoering van het werk ontstaan door de juiste maatregelen te treffen in onverwachte situaties en door aanvullende maatregelen te treffen bij calamiteiten en houdt toezicht op het uit te voeren werk. Hij is gewend om te werken volgens wettelijke regelgeving die regelmatig kan worden aangescherpt. De DTA communiceert met de opdrachtgever over het werk. Daarnaast treedt hij op als begeleider van jonge / nieuwe collega’s, die hij introduceert in en begeleidt bij de uitvoering van het uit te voeren werk.