Fit en Vitaliteitssubsidieregeling

Subsidieregeling Fit en Vitaliteit
Werken aan Duurzame Inzetbaarheid betekent werken aan je gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Het is belangrijk om hier niet alleen nu bij stil te staan, maar ook in de toekomst. De Fit- en Vitaliteitssubsidieregeling ondersteunt werkgevers en werknemers en stimuleert het werken aan de duurzame inzetbaarheid.

Voor wie is de subsidieregeling?
Voor alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de cao Orsima.

Voorwaarden
Alle voorwaarden vind je in het reglement hieronder.

Subsidie aanvragen?
Orsima heeft een groot aanbod aan cursussen en workshops die in aanmerking komen voor subsidie. Indien een medewerker een cursus uit dit aanbod gevolgd heeft, kan de werkgever een tegemoetkoming in de cursuskosten aanvragen. Let hierbij op de voorwaarden in het Reglement Fit- en Vitaliteitssubsidie Orsima zoals o.a. :

  • Een cursus/workshop op het gebied van vitaliteit en gezondheid, zoals lidmaatschap van een sportclub of sportschool, workshop mindfulness, cursus werk- en privébalans, workshop gezonde voeding etc.
  • Hieronder valt geen: massage, accupunctuur, wellness, consult diëtiste e.d
  • De werkgever dient een declaratie in binnen 3 maanden na afloop van de activiteit
  • Per werknemer wordt maximaal € 200 per kalenderjaar uitgekeerd
  • De werkgever dient bij de declaratie het volgende stuk te uploaden:
    • Factuur van de gevolgde activiteit waarop de naam van de werknemer is vermeld

 

Gebruik maken van de subsidieregeling?