Ademluchtspecialist

De Ademluchtspecialist werkt bij bedrijven in de petrochemische en procesindustrie. De Ademluchtspecialist voert werkzaamheden van catalyst handling uit op een veilige en efficiënte wijze. De werkzaamheden worden uitgevoerd in een team dat, afhankelijk van de grootte van het project en de ervaring van het team, wordt aangestuurd door een Uitvoerder. Ademluchtspecialisten werken in een team (BA-team) waarbij vier rollen worden onderscheiden: • de Entry man, die de reactor in gaat; • de Standby man, die de reactor in gaat als de Entry man in nood is; • de Communicatieman, die verantwoordelijk is voor communicatie en houdt de omgeving in de gaten en • de Operator van de Life Support Unit (LSU), die zorgt voor ononderbroken luchttoevoer en de noodzakelijke registraties. De catalyst handlingwerkzaamheden bestaan uit het ontladen van de reactor, het schoonmaken en het opnieuw beladen. Veiligheid en het opvolgen van voorschriften en procedures zijn een belangrijk onderdeel bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Gezien de risicovolle omstandigheden waarin gewerkt wordt is teamwork en vertrouwen in elkaar van belang. Ieder teamlid is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn eigen werk en voor het werk van het hele team. Hij maakt bij de uitvoering van zijn werk gebruik van diverse adembeschermingsapparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen. Hij is breed inzetbaar en kan elk van de rollen in het BA-team op zich nemen.