(Meewerkend) Voorman

De (Meewerkend) Voorman SC werkt vaak bij scheepswerven. Hij werkt met groepjes aan een project dat langere tijd duurt. De (Meewerkend) Voorman SC heeft een vaste werkomgeving op een scheepswerf en heeft voldoende aan één toegangspas om het terrein van het bedrijf op te kunnen. De (Meewerkend) Voorman SC is een vakman. De (Meewerkend) Voorman SC is verantwoordelijk voor de continuïteit en de oplevering van onder hem ressorterende projecten. Hij werkt volgens specificaties, instructies en werkmethoden van werkgever en/of opdrachtgever. De Meewerkend Voorman SC werkt in een (klein) groepje, de Voorman SC leidt meerdere groepjes. De Meewerkend Voorman SC werkt mee in de (technisch) uitvoerende werkzaamheden en de Voorman SC in het algemeen niet. Zowel de Meewerkend Voorman SC als de Voorman SC hebben een coördinerende, afstemmende en sturende taak. Ze zorgen voor de voorbereiding, de uitvoering en de afronding van de werkzaamheden. De (Meewerkend) Voorman SC zorgt voor de aanvoer van voldoende materiaal en materieel. Daarnaast ziet hij erop toe dat materieel veilig wordt gebruikt en in goede staat is. De (Meewerkend) Voorman SC lost problemen op die tijdens de uitvoering van het werk ontstaan. Veiligheid staat altijd centraal. Hij instrueert collega’s bij de uitvoering van het werk en treedt op als begeleider van jonge / nieuwe collega’s.