Allround Cleaner

De Allround Cleaner werkt vaak bij raffinaderijen. Het werk wordt uitgevoerd in tweetallen. Het werk is heel afwisselend. De Allround Cleaner is steeds op een andere plek aan het werk. ’s Morgens hoort hij waar hij aan het werk gaat en hij blijft daar totdat het af is. De Allround Cleaner heeft vele toegangspasjes, om de terreinen van alle bedrijven op te kunnen. De Allround Cleaner is een vakman. Hij voert reinigingsprogramma’s uit bij bedrijven in de Industriële Reiniging. De Allround Cleaner zorgt voor het losmaken, verzamelen en verwijderen van vaste stoffen en vloeistoffen. Hij werkt in tanks, opslagruimten in fabrieken en op buitenterreinen. De Allround Cleaner maakt bij de werkzaamheden gebruik van verschillende materialen, apparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen. Hij is breed inzetbaar en kan problemen zelfstandig oplossen. De Allround Cleaner werkt zorgvuldig (volgens procedures) en let altijd op de veiligheid. Hij communiceert met collega’s en leidinggevenden om ervoor te zorgen dat het werk op tijd en volgens afspraak wordt afgerond.