Voorman

De Voorman IR is een vakman, werkzaam bij bedrijven in de Industriële Reiniging. De Voorman IR is verantwoordelijk voor de continuïteit en de oplevering van onder hem ressorterende projecten. Hij werkt volgens specificaties, instructies en werkmethoden van werkgever en/of opdrachtgever. De Voorman IR leidt meerdere groepjes. Hij heeft een coördinerende, afstemmende en sturende taak. Hij zorgt voor de voorbereiding, de uitvoering en de afronding van de werkzaamheden. De Voorman IR zorgt voor de aanvoer van voldoende materiaal en materieel. Daarnaast ziet hij erop toe dat materieel veilig wordt gebruikt en in goede staat is. De Voorman IR lost problemen op die tijdens de uitvoering van het werk ontstaan. Veiligheid staat altijd centraal. Hij instrueert collega’s bij de uitvoering van het werk en treedt op als begeleider van jonge / nieuwe collega’s.