Beroepscompetentieprofielen (bcp’s)

Een professionele structuur voor vakmanschap

Voor een aantal specifieke vaktechnische functies binnen de Industriële Dienstverlening is een beroepscompetentieprofiel (bcp) ontwikkeld. Elk bcp bestaat o.a. uit een beroepsbeschrijving, de kerntaken en werkprocessen met daarbij behorende beroepscompetenties en loopbaanperspectief. Ook is aangegeven welke certificaten verplicht /aanbevolen worden voor een professionele uitoefening van dit beroep.

Waarom is het interessant voor werkgevers?

Een heldere en volledige uitwerking van beroepsstandaarden, vereisten en competenties per beroep.

Waarom is het interessant voor werknemers?

Wil jij groeien in je vak? Bekijk dan in welke beroepen jij je kunt doorontwikkelen!