Tegemoetkoming keuringen duurzame inzetbaarheid

Bijdrage voor (verplichte) keuringen

Werkgevers kunnen een tegemoetkoming krijgen in de kosten van keuringen duurzame inzetbaarheid voor werknemers van 45 jaar. Hieronder vallen diverse wettelijke verplichte beroepskeuringen, maar ook KDI-keuring, chemiekeuring afhankelijke ademlucht, ademluchtkeuring zwaar fysiek werk, Pago en PMO.

Waarom is het interessant voor werkgevers?

Mensen met een gezonde leefstijl zijn productiever, gelukkiger, minder vaak ziek en herstellen sneller. Met deze tegemoetkoming draagt Orsima bij aan de keuringen voor werknemers vanaf 45 jaar.

Waarom is het interessant voor werknemers?

Heb jij weer een (verplichte) keuring op de planning staan? Orsima helpt graag een beetje mee, zodat jij weet dat je fit aan het werk kunt zijn en blijven!

Lees meer: Tegemoetkoming keuringen duurzame inzetbaarheid – Orsima