Artikel 17

Onwerkbaar weer

 • 1.Regeling onwerkbaar weer
  • a.Kan de werknemer door weersomstandigheden niet werken? Dan moet de werkgever aan de werknemer het vast afgesproken basisloon doorbetalen. De weersomstandigheden kunnen geen reden zijn om ontslag te geven.
  • b.De weersomstandigheden die in lid 1 worden bedoeld, zijn opgenomen in bijlage 7.
 • 2.Melden bij UWV
  • a.Kan de werknemer op een dag niet werken door vorst/ijzel/sneeuw of een andere buitengewone natuurlijk omstandigheid? Dan meldt de werkgever dit voor iedere dag bij het UWV volgens de uitvoeringsvoorschriften. Door UWV is hiervoor een formulier beschikbaar gesteld.
  • b.Als een dag bij het UWV is gemeld dan mag een werknemer op die hele dag geen (vervangende) werkzaamheden doen. Gaat de melding over vorst, ijzel, sneeuwval of andere buitengewone natuurlijke omstandigheid? Dan moet de werkgever de werknemer voor 10.00 uur in de ochtend op de hoogte brengen dat de werknemer niet hoeft te komen. Of moet de werknemer naar huis zijn gestuurd.
 • 3.Uitvoeringsvoorschriften naleven
  • a.De werkgever is verplicht om zich te houden aan alle (uitvoerings)voorschriften van de regeling onwerkbaar weer.
  • b.De werkgever moet ervoor zorgen dat de melding voor 10.00 uur in de ochtend door het UWV is ontvangen. Dat is gebaseerd op artikel 4, tweede lid, van de Regeling onwerkbaar weer. Op basis van deze bepaling moet de temperatuur voor 10.00 uur in de ochtend worden gemeten. Dan heeft de werkgever voldoende tijd om via het door UWV beschikbare formulier de melding te doen.
  • c.Alle voorschriften zijn te vinden op de website van UWV en cao-partijen.
  • d.Er wordt gecontroleerd op de juiste naleving van de regels. Wordt er oneigenlijk gebruik en/of misbruik gemaakt van de regeling? Dan volgen er sancties. De vrijstelling geldt dan niet. Of de vrijstelling kan met terugwerkende kracht komen te vervallen tot de aanvang van de betreffende omstandigheid.
 • 4.Aanvulling uitkering
  De werkgever moet aan de betrokken werknemer een aanvulling op de uitkering betalen tot 100% van het loon alsof er geen sprake is van onwerkbaar weer.