Bijlage 5

Ingroeimodel cao Orsima (uitwerking artikel 3 lid 2 sub f )

Een werkgever die de cao niet eerder toepaste kan een dispensatieverzoek indienen. Dat is geregeld in artikel 3 lid 2 van de cao. Een werkgever kan gebruik maken van een ingroeimodel. De regels hiervoor zijn:
– Binnen een jaar na aansluiting moet het bedrijf op het minimumniveau van de cao Dat geldt voor het loon, toeslagen en vergoedingen.
– Voor atv-dagen geldt een periode van 5
– Heeft het bedrijf een eigen pensioenregeling? Dan moet onderzoek worden gedaan of deze minimaal gelijkwaardig is aan de pensioenregeling van Orsima. Is de eigen pensioenregeling gelijkwaardig of beter dan de regeling van Orsima? Dan kan dispensatie worden aangevraagd. Is de regeling niet minimaal gelijkwaardig? Dan wordt uitgegaan van een sterfhuisconstructie zolang het contract loopt met de pensioenverzekeraar. Of er kan worden gekozen om de pensioenregeling op het niveau van de regeling van Orsima te brengen.
– Staat vast dat de maatregelen tot een negatief resultaat leiden bij het bedrijf? Dan kan het bedrijf met cao-partijen praten over een regeling op maat.