Artikel 5

Begin van de arbeidsovereenkomst

 • 1.Algemeen
  • a.De afspraken tussen werkgever en werknemer staan in een schriftelijke arbeidsovereenkomst.
  • b.Deze arbeidsovereenkomst moet voldoen aan de eisen van de wet (artikel 7:655 Burgerlijk Wetboek). In bijlage 6 staat welke gegevens minimaal in de arbeidsovereenkomst moeten staan.
  • c.Als de werknemer daarom vraagt, geeft de werkgever de werknemer de geldende cao-tekst.
 • 2.Proeftijd
  • a.De werkgever en werknemer kunnen een proeftijd afspreken. Dit moet schriftelijk.
  • b.Voor het afspreken van een proeftijd gelden de wettelijke regels.
 • 3.Verhouding bepaalde tijd / onbepaalde tijd
  Bij een werkgever heeft 80% van de werknemers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • 4.Wijziging arbeidsovereenkomst
  De wijzigingen in de arbeidsovereenkomst worden schriftelijk bevestigd.