Artikel 14

Consignatiedienst

 • 1.Wat is consignatie?
  De werknemer moet tussen twee opeenvolgende diensten of tijdens een pauze bereikbaar en beschikbaar zijn om te werken als de werkgever daar om vraagt. De werkgever kan dit vragen bij onvoorziene omstandigheden.
 • 2.Toeslag
  Heeft de werknemer consignatiedienst? Dan ontvangt hij hiervoor een toeslag. Deze toeslag staat in artikel 26.
 • 3.Geen consignatiedienst
  De werknemer van 52 jaar en ouder kan niet worden verplicht tot consignatie. Voor de werknemer geboren op of na 1 januari 1970 treedt deze bepaling op 1 januari 2020 in werking.
 • 4.Uren na 24.00 uur.
  Heeft de werknemer na 24.00 uren in consignatie gewerkt? Deze uren worden in mindering gebracht op de te werken uren op de volgende dag.