Artikel 8

Meer of minder uren werken

  • 1.Verzoek meer of minder uren
    Als de werknemer meer of minder uren wil gaan werken geldt de Wet Flexibel Werken. De werknemer vraagt dit schriftelijk aan de werkgever. De werkgever gaat hiermee akkoord. Behalve als een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang volgens de Wet Flexibel werken, dit niet toestaat. De werkgever licht dit dan schriftelijk aan de werknemer toe.
  • 2.Voorkeur bij vacatures
    Zijn er vacatures? Dan heeft de werknemer die heeft aangegeven meer uren te willen werken de voorkeur. Vacatures worden eerst aangeboden aan deze werknemers voordat de vacature wordt gepubliceerd.