Artikel 16

Ingeroosterd, maar geen werk

  • 1.Werknemer blijft thuis
    • a.Is de werknemer ingeroosterd? Maar hoeft hij niet te werken? Dan heeft de werknemer recht op doorbetaling van zijn ingeroosterde dienst. De werknemer ontvangt zijn basisloon.
    • b.Is het een doordeweekse dag? Dan heeft de werkgever de mogelijkheid om op die dag atv-uren aan te wijzen. Dit kan van de atv-dagen die door de werkgever aangewezen kan worden. Ook kan de werkgever ervoor kiezen om de compensatie overuren zoals genoemd in artikel 21 lid 2 in te zetten. De mogelijkheid om atv-uren of compensatie overuren in te zetten, geldt vanaf het derde uur op die dag.
    • c.Valt de ingeroosterde dienst in een weekend? Dan kan de werkgever geen atv-uren of compensatie overuren inzetten.
  • 2.De werknemer is op locatie
    Is de werknemer ingeroosterd? En blijft de werknemer de hele dienst op locatie? Dan betaalt de werkgever de dienst alsof de werknemer gewoon gewerkt heeft.