Artikel 29

Asbesttoeslag

De werknemer die incidenteel met behulp van daartoe voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen asbestsaneringswerkzaamheden verricht, ontvangt een asbesttoeslag. De toeslag bedraagt € 1,82 per uur in die omstandigheden gewerkt uur. De toeslag is niet van toepassing op de Deskundig Asbestverwijderaar I, II en III.