Artikel 11

Ploegendienst

 • 1.Ploegendienst
  • a.Is het voor het uitvoeren van de werkzaamheden nodig? Dan wordt de werknemer in een 2- of een 3-ploegendienst of een volcontinudienst ingedeeld. Dit is ook afhankelijk van de duur van de werkzaamheden.
  • b.Bij een 2- of een 3-ploegendienst werken werknemers
   – achter elkaar in verschillende ploegen;
   – op dezelfde locatie;
   – op verschillende tijdstippen;
   – in 2 of 3 diensten.
   Deze diensten overlappen elkaar normaal gesproken met niet meer dan 1 uur.
 • 2.2-ploegendienst
  • Voor een 2-ploegendienst gelden de volgende regels:
   – De diensten zijn 8 uur.
   – Op zaterdag en zondag worden geen diensten gepland.
 • 3.3-ploegendienst
  • Voor een 3-ploegendienst gelden de volgende regels:
   – De diensten zijn 8 uur.
   – De laatste dienst van de vrijdag hoort bij de 3-ploegendienst.
   – Op zaterdag en zondag worden geen diensten gepland.
 • 4.Korte periode ploegendienst
  • De werknemer heeft recht op de vergoeding van artikel 21 lid 1 als:
   – de werkzaamheden in een 2-ploegendienst korter zijn dan 2 weken.
   – de werkzaamheden in een 3-ploegendienst korter zijn dan 3 weken.
   De werknemer heeft dan geen recht op de vergoeding voor de ploegendienst.
 • 5.Overwerk
  Bij overwerk heeft de werknemer recht op de vergoeding van artikel 21 lid 1.
 • 6.Volcontinudienst
  • Voor een volcontinudienst gelden de volgende regels:
  • a.Een volcontinudienst is gebaseerd op een gemiddelde werkweek van 33,6 uur. In de rustperiode van 6,4 uur zijn de atv-dagen verwerkt. Dat betekent dat zolang een volcontinurooster geldt, er geen toekenning van atv-dagen is.
  • a.Gaat de werknemer over naar een normale dienstregeling? Dan is de afbouwregeling van artikel 22 lid 3 van toepassing.
 • 7.Vergoeding ploegendienst
  De vergoeding voor de ploegendiensten staat in artikel 23.
 • 8.Afspraken over ploegendiensten
  In overleg met de Ondernemingsraad kunnen per bedrijf aanvullende afspraken worden gemaakt over invulling en toepassing van de ploegendiensten.