Artikel 49

Veranderingen in de organisatie

 • 1.Veranderingen structuur organisatie
  • a.De werkgever volgt het SER-besluit Fusiegedragsregels (2000) en de Wet Melding Collectief Ontslag. In afwijking van de wet doet de werkgever dit als er 10 of meer werknemers zijn betrokken.
  • b.De werkgever informeert de vakbonden in de volgende gevallen:
   – bij een voorgenomen fusie;
   – bij een ingrijpende reorganisatie;
   – als de organisatie minder activiteiten uit gaat voeren;
   – als de organisatie sluit;
   – bij surseance van betaling;
   – bij faillissement.
  • c.De vakbonden mogen dan advies geven. En maatregelen nemen voor de betrokken werknemers.
 • 2.Werkgelegenheid bij contractwisseling
  Overleg tussen werkgevers
  Door contractwisseling kunnen werkzaamheden overgaan van de ene naar de andere werkgever. Gaat hierdoor mogelijk werkgelegenheid verloren? Dan overleggen beide werkgevers over de mogelijkheid werknemers in te huren of over te nemen.
 • 3.Vakbonden informeren
  Lukt het werkgevers betrokken bij een contractwisseling niet om werkgelegenheid te behouden? Dan worden vakbonden daarover geïnformeerd. De vakbonden worden bij het overleg over de werkgelegenheid betrokken. Maar alleen als de vakbonden dat willen.