Artikel 50

Faciliteiten (kader) leden vakbonden

 • 1.Kaderleden
  Ieder jaar geven de vakbonden de werkgeversorganisatie die partij is bij deze overeenkomst een overzicht van kaderleden. En aan welke activiteiten de kaderleden voor deze cao deelnemen.
 • 2.Deelname aan vergaderingen
  Het kaderlid kan deelnemen aan vergaderingen van (werkgroepen van) Vaste Kommissie, O&O-fonds Orsima en FBS Orsima. Het basisuurloon wordt doorbetaald. Zijn er kaderleden in dienst van dezelfde werkgever? En is de werkgever lid van SITO? Dan geldt er een maximaal aantal dagen waarop de kaderleden samen kunnen deelnemen aan de vergaderingen.
  – voor werkgevers met minder dan 50 werknemers in dienst: 7 dagen per jaar;
  – voor werkgevers met 50 tot 100 werknemers in dienst: 14 dagen per jaar;
  – voor werkgevers met meer dan 100 werknemers in dienst: 20 dagen per jaar.
  Zijn er meer dagen nodig? Dan worden deze dagen toch gegeven. Maar zonder behoud van het basisloon.

  Ook kan het kaderlid deelnemen aan:
  – de cao-onderhandelingen en
  – de interne vergaderingen van de vakbonden voor de voorbereiding van de cao-onderhandelingen.
  Het kaderlid houdt recht op zijn basisloon. Leden van vakbonden kunnen deelnemen aan overleg van deze vakbonden met een individuele werkgever. Het lid houdt recht op zijn basisloon.

  De werknemer die lid is van een vakbond kan maximaal 3 dagen per jaar deelnemen aan bondscongressen en door de vakbonden georganiseerde cursussen. De werknemer houdt over deze dagen recht op zijn basisloon.

  Ook kan het kaderlid vrij nemen om werkzaamheden te doen voor de vakbonden. Het kaderlid houdt recht op zin basisloon. Maar e kosten komen voor rekening van de vakbond waarbij het kaderlid is aangesloten.

 • 3.Belemmering vanwege functie
  Het kaderlid zal door de werkgever niet worden belemmerd in zijn mogelijkheden of kansen binnen de onderneming omdat hij kaderlid is. Is de werknemer van mening dat de werkgever zich hier niet aan houdt? Dan zal hij hierover eerst contact opnemen met zijn vakbond. Algemene of bijzondere wettelijke voorzieningen over ontslag zijn gewoon van toepassing.
 • 4.Bedrijfsbelang
  Lid 2 van dit artikel is van toepassing als dit past in het bedrijfsbelang van het bedrijf. Het kaderlid/ de werknemer moet het tijdstip van de activiteit afstemmen met de werkgever.
 • 5.Publicatie
  Als de vakbonden iets willen mededelen aan hun leden in de onderneming, stelt de werkgever hiervoor zijn publicatieborden ter beschikking. De publicatie wordt pas opgehangen als de werkgever het heeft gelezen. En geen bezwaar heeft gemaakt.
 • 6.Fiscale faciliteit
  De belastingwetgeving kent faciliteiten voor vakbondscontributie. Leden van de vakbonden kunnen hiervan gebruik maken. Dit is mogelijk zolang de regeling er is.