Artikel 55

Afwijkingen

Verricht een bedrijf uitsluitend asbestwerkzaamheden? Dan gelden de volgende artikelen.

 • 1.Asbesttoeslag
  In artikel 35 is de asbesttoeslag geregeld. Bedrijven hebben twee keuzes:

  • a.toepassen van artikel 35 of
  • b.een vaste gemiddelde toeslag over alle gewerkte uren. Deze gemiddelde toeslag moet zijn afgesproken met de werknemers. En dient jaarlijks ter goedkeuring aan de Vaste Kommissie te worden voorgelegd.
 • 2.Aanwijzen collectieve vakantiedagen
  Bij het begin van het kalenderjaar kan de werkgever (collectief) 2 vrije dagen meer vaststellen dan is geregeld in artikel 37 lid 2 sub b.
 • 3.Bedrijfssluiting
  • a.Per vestiging kan de werkgever besluiten tot een bedrijfssluiting met een periode van 10 werkdagen. Deze moet overeenkomen met de regionale spreidingsregeling.
  • b.Wordt in een regio gebruikelijk carnaval gevierd? Dan kan in die periode voor 2 dagen tot een bedrijfssluiting worden besloten.