Artikel 25

Vergoeding feestdagen

  • 1.De werknemer die op een feestdag werkt, heeft recht op een vergoeding.
  • 2.Over de gewerkte uren krijgt de werknemer zijn basisloon betaald plus een toeslag van 100%. De werknemer heeft recht op het basisloon plus de toeslag vanaf 20.00 uur voorafgaand aan de feestdag tot 07.00 uur de volgende dag.