Kunnen atv-dagen worden meegenomen naar het nieuwe jaar?

Ja, dat kan. Aan het einde van ieder jaar wordt het aantal atv-dagen berekend. Als er nog atv-dagen over zijn, worden deze aan het saldo van het nieuwe jaar toegevoegd. Als er te veel atv-dagen zijn opgenomen dan wordt dit verrekend met de atv-dagen voor het nieuwe jaar.