Wat wordt uit FBA en FBS betaald?

Alle werkgevers en werknemers die onder de cao Orsima vallen, betalen premie aan FBA. Hieruit worden sectoractiviteiten gefinancierd, zoals de arbocatalogus, opleidingen en cao helpdesk. Werkgevers die lid zijn van SITO en haar werknemers betalen ook premie aan FBS. Uit dit fonds worden bijvoorbeeld de cao-onderhandelingen betaald.