Artikel 46

Pensioen

Pensioenregeling

  • a.De pensioenregeling bestaat uit een basisregeling, een overgangsregeling en een excedentregeling. De regelingen worden uitgevoerd volgens de statuten en reglementen van het Pensioenfonds Vervoer.
  • b.Leden van de Werkgeversvereniging SITO zijn verplicht deel te nemen aan de basisregeling en overgangsregeling bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg (PF Vervoer).
  • c.Alle informatie over de pensioenregeling en de hoogte van de premie staat op www.pfvervoer.nl. De premie is ook te vinden op de website van Orsima.