Artikel 19

Loon

 • 1.Basisloon
  De werknemer ontvangt als basisloon het uurloon dat hoort bij de loongroep en het ervaringsjaar van zijn functie. De basislonen staan in bijlage 2 (loontabel).
 • 2.Aanloopsalaris
  • a.De werkgever kan een aanloopsalaris toepassen. Dit aanloopsalaris ligt 15% onder het salaris van de loongroep. Als minimum geldt het wettelijk minimumloon.
  • b.Het aanloopsalaris kan toegepast worden bij de werknemer
   – met een functie in de groepen 2 tot en met 7
   – en met wie voor de eerste keer een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan.
  • c.Het aanloopsalaris kan maximaal 1 jaar toegepast worden.
 • 3.Loon uitzendkracht
  • a.Wil een bedrijf gebruik maken van uitzendkrachten? Dan moet het uitzendbureau beschikken over het certificaat NEN-4400.
  • b.Het uitzendbureau betaalt het loon en vergoedingen aan de uitzendkracht.
  • c.De uitzendkracht heeft recht op tenminste dezelfde arbeidsvoorwaarden als die gelden voor werknemers die werken in een gelijke of gelijkwaardige functies en in dienst zijn bij de werkgever.
  • d.Het gaat dan om:
   – Loon en overige vergoedingen;
   – De regels voor arbeidstijden, overwerk, rusttijden, arbeid in nachtdienst, pauzes, de duur van vakantie en het werken op feestdagen.
  • e.De werkgever die de uitzendkracht inhuurt, moet zich hiervan verzekeren. De inlenende werkgever neemt in de overeenkomst van opdracht met het uitzendbureau op dat het uitzendbureau zich aan de bepalingen van de cao houdt.