Artikel 4

Hoe lang geldt de cao?

Deze cao is geldig voor de periode van 1 april 2024 tot en met 28 februari 2025. Cao-partijen kunnen de cao tussentijds wijzigen. De wijzigingen worden aan deze cao toegevoegd.