Artikel 13

Feestdagen

  • 1.Vrije dag
    Als een feestdag op een doordeweekse dag valt, dan heeft de werknemer het recht om niet te hoeven werken. Het gaat om de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, de beide Kerstdagen, Koningsdag en 5 mei (eerstvolgende in 2025). Het basisloon van de werknemer wordt deze dagen uitbetaald.
  • 2.Werken op een feestdag
    • a.Op vrijwillige basis kan op een feestdag gewerkt worden.
    • b.De vergoeding voor het werken op een feestdag staat in artikel 25.