Overwerk

Overwerk betekent dat je meer dan 8 uur per dag werkt op maandag tot en met vrijdag. Wat krijg je extra?

– Over het eerste uur dat je langer werkt tussen 07.00 en 20.00 uur wordt 25% extra betaald en over ieder volgend uur 50%.

– Over ieder uur dat je langer werkt vóór 07.00 uur en na 20.00 uur wordt 50% extra betaald.

Tijd-voor-tijdregeling

Als je overwerkt, wordt dit vergoed in een deel dat wordt uitbetaald en een deel waar je tijd voor krijgt.

De helft van je overwerkuren kun je als extra tijd opnemen, met een maximum van 10 uur per week 40 uur per jaar. De werkgever bepaalt wanneer je deze tijd kunt opnemen, maar als je tijd opneemt gaat dat in blokken van minimaal 2 uur.

Aan het eind van de maand december wordt tijd die je eventueel nog over hebt, uitbetaald of kun je gebruiken voor bijv. kortdurend zorgverlof.