Functies

De functies met bijbehorende loongroepen zijn vastgelegd in artikel 10 van de cao Orsima.

De werkgever stelt de werknemer aan in een van de functies genoemd in bijlage II.

In geval van verschil van mening over de functie-indeling is bijlage IV (Regeling functie-indeling) van toepassing.

 

Beroepscompetentieprofielen (bcp’s)

Voor de meeste functies binnen de Industriële Dienstverlening is een beroepscompetentieprofiel (bcp) ontwikkeld. Hierin kun je meer lezen over de vereiste competenties en vaardigheden die nodig zijn om de functie goed en veilig te kunnen uitoefenen.