Artikel 9

Aantal uren, werkdagen en werktijd

 • 1.Arbeidstijdenwet
  De arbeidstijdenwet is van toepassing op de regels over werktijden en rusttijden.
 • 2.Fulltime arbeidsduur
  • a.De fulltime arbeidsduur is 40 uur per week.
  • b.Het werk wordt uitgevoerd in diensten van 8 uur per dag. Dit is anders als werkgever en werknemer samen andere afspraken hebben gemaakt.
 • 3.Werktijden
  • a.Op zijn laatst op de voorafgaande dag laat de werkgever aan de werknemer weten op welk tijdstip hij moet werken.
  • b.De werknemer is verplicht meer dan 8 uur per dag te werken. Maar alleen als het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
  • c.Moet er voor een lange periode regelmatig overgewerkt worden? Dan streeft de werkgever ernaar dit volgens een rooster te doen.
  • d.De werkgever kan werknemer verplichten op zaterdag te werken. Dit kan
   • maximaal 13 keer per jaar;
   • met een maximum van 2 keer per maand.
    Dit is inclusief consignatiediensten op zaterdag. Moet er op zaterdag gewerkt worden? Dan laat de werkgever dit zo vroeg mogelijk (als het kan de woensdag daarvoor) aan de werknemer weten.
  • e.Moet de werknemer extra komen? Opkomsten die niet op het werk aansluiten worden vergoed met minimaal 4 uren.