Artikel 36

Vakantiedagen

  • 1.Vakantiejaar
    Het vakantiejaar is gelijk aan een kalenderjaar en loopt van januari tot en met december.
  • 2.Aantal vakantiedagen
    • a.De werknemer heeft per vakantiejaar recht op 20 wettelijke vakantiedagen (160 uur) en 4 bovenwettelijke vakantiedagen (32 uur).
    • b.Als de werknemer niet het hele jaar in dienst is, dan ontvangt de werknemer alleen vakantiedagen over de periode dat hij wel in dienst is. Werkt de werknemer parttime? Het aantal vakantie-uren wordt dan berekend naar verhouding van het aantal uren dat de werknemer volgens zijn arbeidsovereenkomst werkt.
    • c.Tijdens de vakantie ontvangt de werknemer het loon volgens artikel 7:610 en 7:639 van het BW. Dit is het loon dat de werknemer zou ontvangen als hij niet met vakantie was geweest.