Artikel 21

Vergoeding overwerk

 • 1.Toeslag overwerk
  • a.De werknemer ontvangt een toeslag als hij overwerkt. Deze toeslag is:
   – voor overwerk tussen 07.00 en 20.00 uur: 25% over het eerste overwerkuur en 50% over ieder volgend overwerkuur.
   – voor overwerk voor 07.00 uur en na 20.00 uur: 50% over ieder overwerkuur.
  • b.De toeslag wordt betaald bovenop het basisuurloon.
 • 2.Vergoeding in tijd
  Naast de toeslag van lid 1 wordt overwerk ook in tijd vergoed. Hiervoor gelden de volgende regels:

  • a.Voor de helft van het aantal gewerkte overuren krijgt de werknemer extra vrije tijd. Deze extra tijd is maximaal 10 uur per week. Dat betekent dat een werknemer maximaal 20 overuren in een week kan werken.
  • b.Een werknemer kan per kalenderjaar maximaal 40 uur extra vrije tijd opbouwen.
  • c.De werkgever bepaalt het moment waarop de extra vrije tijd wordt opgenomen. Opname vindt plaats in blokken van minimaal 2 uur.
  • d.Aan het eind van de maand december worden niet opgenomen uren aan de werknemer uitbetaald. Behalve als de werknemer anders aangeeft.
  • e.Heeft een werknemer aan het einde van het jaar nog niet alle vrije tijd opgenomen? En heeft een werknemer in een jaar ook nog niet alle atv-dagen opgenomen? Dan geldt dat op dezelfde locatie per functiegroep eerst de atv-dagen worden opgenomen.