Artikel 6

Einde van de arbeidsovereenkomst

  • 1.Burgerlijk wetboek
    Voor het einde van de arbeidsovereenkomst gelden de regels uit het Burgerlijk Wetboek.
  • 2.AOW-gerechtigde leeftijd
    Een arbeidsovereenkomst eindigt automatisch (van rechtswege) op de dag dat de werknemer de AOW leeftijd bereikt.