Wanneer is er sprake van onwerkbaar weer?

In artikel 5 lid 7 van de cao zijn regels opgenomen wanneer er sprake is van onwerkbaar weer.

Dit kan het geval zijn bij:

– vorst/ijzel/sneeuw, in de periode van 1 november tot en met 31 maart

– overvloedige regenval of storm, in de periode van 1 januari tot en met 31 december.