Artikel 43

Vrijwillige opleiding

 • 1.Niet verplichte opleiding
  Volgt een (nieuwe) werknemer een cursus / opleiding die niet verplicht is? Of volgt de werknemer activiteiten in het kader van duurzame inzetbaarheid? Of voor het verkrijgen, behouden of vernieuwen van een beroepskwalificatie zoals vermeld op de beroepenkwalificatielijst? Dan geldt de volgende regeling:

  • a.De werkgever betaalt de cursus- en examenkosten;
  • b.De cursus wordt voor zover mogelijk in de reguliere arbeidstijd gevolgd;
  • c.De cursusuren worden gezien als arbeidstijd. De overwerk- en onregelmatigheidstoeslag is niet van toepassing;
  • d.De werknemer kan niet worden verplicht op meer dan vijf zaterdagen per jaar een cursus te volgen;
  • e.De reiskosten worden vergoed volgens artikel 27.
 • 2.Inzet atv-dagen
  Volgt de werknemer de cursus voor de eerste keer? Dan kunnen voor de helft van het aantal opleidingsdagen atv-dagen worden aangewezen. Tot maximum van 5 atv-dagen per jaar.
 • 3.Verrekenen kosten
  Eindigt de arbeidsovereenkomst binnen twee jaar na de opleiding? En gebeurt dit op initiatief van de werknemer? Dan mag de werkgever de kosten van de opleiding verrekenen op grond van de in het bedrijf geldende regeling. Verrekening mag niet als de arbeidsovereenkomst buiten de schuld van de werknemer wordt beëindigd.