Artikel 27

Vaste toeslag voor bijzondere omstandigheden

  • a.De werknemer werkzaam in de functie corveeër (B.1), machinist vacuümwagen (D.2), machinist hogedrukwagen (D.3) en allround machinist (D.4) ontvangt een vaste toeslag van € 0,07 per uur op het basisloon.
    b.De werknemer werkzaam in de functie cleaner handmatig (B.2), cleaner (B.3), zelfstandig cleaner (B.4), algemeen medewerker/matroos (C.1), hulpmachinist (D.1), medewerker industriële reiniging/sjorren (E.1) en hulpmachinist rioolreiniging (I.3) ontvangt een vaste toeslag van € 0,11 per uur op het basisloon.
    c.De werknemer werkzaam in de functie straler-coater (A1), straler-coater/cleaner (A.2), classificeerder (A.3) en allroundmedewerker asbestverwijdering (B.5) ontvangt een vaste toeslag van € 0,16 per uur op het basisloon.
    d.Dit artikel is niet van toepassing op de werknemer die langer dan 6 maanden arbeidsongeschikt is en in het geheel geen werkzaamheden verricht.
    e.Iedere 5 jaar bespreken cao-partijen de eventuele aanpassing van de hoogte van deze toeslagen.