Artikel 28

Vergoeding reisuren

 • 1.Algemeen.
  Dit artikel is van toepassing op de vergoeding van reisuren binnen de Benelux.
 • 2.Wat zijn reisuren?
  • a.Reisuren zijn de uren die de werknemer direct voorafgaand of direct aansluitend aan de dienst reist van de operationele vestigingsplaats van de werkgever naar het object waar de werkzaamheden moeten worden verricht en terug.
  • b.Er is alleen sprake van reisuren als de werkgever hierom vraagt.
  • c.Er kan sprake zijn van een door de werkgever beschikbaar gesteld vervoermiddel of eigen vervoer van de werknemer.
  • d.Reisuren worden niet beschouwd als werktijd.
  • e.De operationele vestigingsplaats van de werkgever is de verzamelplaats voor twee of meer werknemers. Vanaf deze plaats reizen de werknemers gezamenlijk naar het object.
 • 3.Reisuren chauffeur rijdend materieel
  • a.De reisuren van de chauffeur van rijdend materieel zoals vacuümwagens worden vergoed tegen loon op basis van de feitelijke reistijd.
  • b.Artikel 21 lid 1 (overwerk), artikel 15 (slaapurenregeling) en 29 (maaltijdregeling) zijn van toepassing.
 • 4.Reisuren geen rijdend materieel
  Is er geen sprake van rijdend materieel? Dan gelden de volgende regels:

  • a.Chauffeur
   Bestuurt de werknemer het voertuig? En is het voertuig door de werkgever ter beschikking gesteld? Dan worden de reisuren als volgt vastgesteld:.

   Aantal kilometers enkele reis
   tot en met 60 kilometer 1 minuut per kilometer = 1 minuut per kilometer
   vanaf 61 kilometer 45 seconden per kilometer = 45 seconde per kilometer

  • b.Bijrijders en/of eigen vervoer
   Is de werknemer een bijrijder? Of is er sprake van eigen vervoer van de werknemer? Dan worden de reisuren als volgt vastgesteld:

   Aantal kilometers enkele reis
   tot en met 60 kilometer 40 seconden per kilometer = 40 seconde per kilometer
   vanaf 61 kilometer 30 seconden per kilometer = 30 seconde per kilometer

  • c.De bepaling van de afstand in kilometers gebeurt aan de hand van door de ANWB gehanteerde tabellen.
  • d.Over de reisuren ontvangt de werknemer het basisuurloon.
  • e.Reisuren tellen niet mee voor de bepaling van artikel 21 lid 1 (overwerk), artikel 15 (slaapurenregeling) en 29 (maaltijdregeling).
 • 4.Reisuren bij rechtstreeks reizen van woonplaats en object
  Reist de werknemer rechtstreeks tussen zijn feitelijke woonplaats en het object waar de werkzaamheden moeten worden verricht? Dan gelden de volgende regels:

  • a.Is de afstand tussen zijn feitelijke woonplaats en het object korter dan de afstand tussen de operationele vestigingsplaats van de werkgever en het object? Dan geldt voor de toepassing van dit artikel deze kortere afstand. Er worden geen reisuren toegekend.
  • b.Is de afstand tussen zijn feitelijke woonplaats en het object langer dan de afstand tussen de operationele vestigingsplaats van de werkgever en het object? Dan worden als reisuren gezien:
   – het verschil in kilometers tussen aan de ene kant de feitelijke woonplaats van de werknemer en het object en aan de andere kant de vestigingsplaats van de werkgever en het object
 • 5.Voorbeelden
  In bijlage 9 zijn voorbeelden opgenomen van de reisurenuregeling.