Artikel 20

Wanneer worden de lonen verhoogd?

 • 1.Loonsverhoging
  De lonen worden gedurende de cao periode als volgt aangepast:
  – per 1 januari 2024 een structurele verhoging van 2%;
  – per 1 juni 2024 een structurele verhoging van 5%.
  Deze verhogingen zijn inclusief de APC van 2024 zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.
 • 2.Loonsverhoging CPI
  • a.Per 1 maart, volgend op de cao-periode, worden de lonen verhoogd met het percentage van de consumentenprijsindex (CPI) ‘alle huishoudens afgeleid’. Deze wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
  • b.Als percentage geldt de procentuele stijging van de CPI van de maand december van twee opeenvolgende jaren.
  • c.Doen zich bijzondere omstandigheden voor (bijvoorbeeld stagflatie)? Dan zullen cao-partijen de toepassing van dit lid en de gevolgen daarvan met elkaar bespreken. Dit doen ze voordat dit lid van toepassing wordt.
 • 3.Administratieve verplichting
  • a.Uit de administratie van de werkgever moet eenvoudig blijken hoe het loon van de werknemer is berekend.
  • b.Bij elke loonbetaling geeft de werkgever aan de werknemer een specificatie.