Artikel

Onderzoek naar cao in de praktijk

Een cao is er niet voor niets. Het is dan ook belangrijk dat afspraken die gemaakt zijn, nagekomen worden. Dit houdt in dat werknemers bijvoorbeeld een goed salaris krijgen. Ook zorgt een cao voor een eerlijke sector. De cao is bindend. Dit houdt in dat alle bedrijven die onder de cao van Orsima vallen, deze overeenkomst moeten toepassen. Om dat te controleren, laat Orsima door een onafhankelijk bureau nalevingsonderzoeken uitvoeren bij bedrijven die onder de CAO vallen.

Controlereglement
Hoe de nalevingsonderzoeken precies aangepakt worden, staat in het controlereglement.

Werkingssfeerreglement
Tevens laat Orsima door een onafhankelijk bureau werkingssfeeronderzoeken uitvoeren, om te onderzoeken of een onderneming werkzaamheden verricht of gaat verrichten die al dan niet onder de cao’s van Orsima vallen. Hoe en wanneer een werkingssfeeronderzoek wordt verricht, kunt u lezen in het werkingssfeerreglement.