Bijlage 6

Welke gegevens staan in een arbeidsovereenkomst?

 • a.De naam en de woonplaats van werkgever en werknemer.
 • b.De plaats waar de werknemer Als de werknemer niet (hoofdzakelijk) op een vaste plaats werkt: de vermelding dat hij op verschillende plaatsen werkt of dat hij zelf zijn werkplek mag bepalen.
 • c.De functie en functiegroep.
 • d.Wanneer de werknemer in dienst komt.
 • e.Als de werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd krijgt: hoelang deze geldig is
 • f.hoeveel vakantie en/of andere vormen van betaald verlof de werknemer heeft of hoe je dit uitrekent.
 • g.Wat de opzegtermijn is en wat de procedure hiervoor is.
 • h.De salarisschaal, welk salaris daarbij hoort, wat de aparte onderdelen van het salaris zijn en hoe en wanneer het salaris betaald wordt.
 • i.Als de arbeidsuur (voor het grootste deel) onvoorspelbaar is: de vermelding dat de tijdstippen waarop de werknemer werkt variabel zijn. En wat het aantal gewaarborgde betaalde uren zijn. Dit zijn de dagen en uren waarop de werkgever de werknemer kan verplichten om te werken. Als de arbeidsduur (voor het grootste deel) voorspelbaar is: de normale of wekelijkse arbeidstijd die wordt afgesproken op basis van het dienstrooster en regelingen in verband met werk dat de werknemer doet buiten de normale dagelijkse of wekelijkse arbeidstijd of in verband met het wisselen van diensten.Als de arbeidsuur (voor het grootste deel) onvoorspelbaar is: de vermelding dat de tijdstippen waarop de werknemer werkt variabel zijn. En wat het aantal gewaarborgde betaalde uren zijn. Dit zijn de dagen en uren waarop de werkgever de werknemer kan verplichten om te werken.
 • j.Of de werknemer deelneemt aan de bedrijfstakpensioenregeling volgens artikel XX.
 • k.Als de werknemer langer dan een maand in het buitenland gaat werken: hoe lang de werknemer in het buitenland gaat werken, in welke valuta hij betaald krijgt, welke vergoedingen je werknemer kan krijgen en hoe de werknemer terugkomt.
 • l.Hoe deze cao geldt.
 • m.Of er een proeftijd is en hoelang deze is.
 • n.Of de werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft.
 • o.Of de werknemer een oproepovereenkomst heeft volgens artikel 7:628a lid 9 en 10 van het Burgerlijk Wetboek.
 • p.Of de arbeidsovereenkomst een uitzendovereenkomst is volgens artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek.