Meer over de arbocatalogus

Een arbocatalogus geeft de regels en oplossingen van risico’s. De arbocatalogus van Orsima heeft 2 nieuwe onderwerpen: Fysieke belasting en Geluid.

In de Arbocatalogus vind je de regels en oplossingen bij risico’s rond fysieke belasting en geluid. Ga direct naar de arbocatalogus of bekijk de animaties en zie wat Orsima voor jou kan betekenen.

 

Voor wie is de arbocatalogus?

Deze arbocatalogus is van toepassing voor de sector Orsima. Hierbij wordt de werkingssfeer van de cao Orsima gevolgd.

De werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid van dit onderdeel zijn:

a. Industriële reiniging, waaronder tenminste te verstaan het handmatig, mechanisch en chemisch reinigen, onderhouden en conserveren, niet zijnde reparatie en vervangingswerkzaamheden, van veelal zware industriële installaties met het doel deze gebruiks- en bedrijfsklaar te houden, zijnde kapitaalgoederen zoals fabrieken, utiliteitsgebouwen, petrochemische installaties, industriële en openbare riolen, machines, bruggen, kranen, tanks, booreilanden en andere offshore installaties;
b. Milieuonderhoud, waaronder tenminste te verstaan activiteiten als be- en verwerking van vaste en vloeibare afvalstoffen, bodemsanering en asbestsanering.
c. Scheeps- en containeronderhoud, waaronder tenminste te verstaan het handmatig en mechanisch reinigen, onderhouden en conserveren van schepen, niet zijnde reparatie en vervangingswerkzaamheden, alsmede het opslaan, handmatig en mechanisch reinigen, onderhouden en conserveren van ledige containers waaronder begrepen koel/vriescontainers, classificeerwerkzaamheden en het verrichten van oliewerk;
d. Havenservices, waaronder tenminste te verstaan het verlenen van (ondersteunende) diensten bij havenactiviteiten, indien en voor zover deze niet worden verricht door stuwadoorsbedrijven en scheepsbemanningen
(NB. Het betreft ondermeer sjorwerkzaamheden in de Amsterdamse haven);
e. Ondersteunende diensten, waaronder te verstaan het aan de opdrachtgever verlenen van aanvullende hand- en spandiensten van uiteenlopende aard, niet zijnde het repareren en vervangen van onderdelen, voortvloeiend uit of in combinatie met de onder a. tot en met d. genoemde werkzaamheden.”