Wat is de loonsverhoging per 1 maart 2021?

In aansluiting op de gemaakte cao afspraken is het loongebouw per 1 maart 2021 aangepast: per 1 maart 2021 is de loonsverhoging 1,25%.