Wat is de loonsverhoging per 1 januari 2023?

In aansluiting op de gemaakte cao afspraken is het loongebouw aangepast: per 1 januari 2023 is de loonsverhoging 4%.